Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Termodynamika

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BF07 Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Termodynamika
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
ZFBM - Projektowanie molek. i bioinformatyka; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Ukończona szkoła średnia; zainteresowanie wiedzą przyrodniczą. Zalecane zaliczenie wcześniejszych wykładów kursowych z Mechaniki oraz Elektryczności i magnetyzmu.

Skrócony opis:

Wykład poświęcony jest podstawom pojęciom, zasadom i procesom z dziedziny termodynamiki.

Pełny opis:

Wykład przeznaczony jest dla studentów III-ego semestru studiów na kierunku „Zastosowania fizyki w biologii i medycynie” na specjalnościach Neuroinformatyka i Fizyka Medyczna. Celem wykładu jest przedstawienie podstawowych pojęć i zjawisk z zakresu termodynamiki.

Program:

Elementy Termodynamiki

• Temperatura. Równowaga termiczna. Pomiar temperatury. Skale temperatur. Termometr gazowy. Rozszerzalność cieplna.

• Kinetyczno-molekularna teoria gazów. Opis makroskopowy i mikroskopowy. Ruchy Browna.

• Gaz doskonały. Kinetyczna teoria gazu doskonałego. Ciśnienie i związek z kinetyczną teorią gazów. Temperatura a energia kinetyczna. Rozkład prędkości cząstek w gazie doskonałym. Rozkład Boltzmanna. Równanie stanu gazu doskonałego. Przemiany gazowe.

• I Zasada Termodynamiki (IZT):

Ciepło, praca, energia wewnętrzna, równowaga termiczna, ciepło właściwe, IZT a przemiany gazowe

• II Zasada Termodynamiki (IIZT):

Procesy odwracalne i nieodwracalne, cykle termodynamiczne, maszyny cieplne, entropia

• Wymiana ciepła – energia cieplna, przewodnictwo cieplne, promieniowanie.

• Podstawy statystycznego opisu procesów termodynamicznych

• Ciało Doskonale Czarne

Literatura:

Podana na wykładzie

Efekty uczenia się:

Po zakończeniu kursu student:

1. Rozpoznaje wybrane zagadnienia z fizyki mikroświata.

2. Opisuje podstawowe własności termodynamiczne układu.

3. Interpretuje podstawowe zjawiska transportu ciepła.

4. Wyjaśnia i ocenia obserwowane w życiu codziennym podstawowe zjawiska termodynamiczne.

5. Potrafi dokonać ocen ilościowych procesów termodynamicznych.

6. Potrafi stosować podstawowe pojęcia i zasady z dziedziny termodynamiki.

Metody i kryteria oceniania:

Kolokwium, kartkówki, egzamin pisemny i egzamin ustny.

Zasady zaliczania:

1. Obecność na ćwiczeniach rachunkowych jest obowiązkowa.

2. W trakcie semestru przeprowadzone będzie kolokwium. Cyklicznie prowadzone będą też krótkie pisemne sprawdziany opanowania materiału podczas ćwiczeń (kartkówki).

3. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń na podstawie wyników kolokwium i kartkówek przy spełnieniu warunku obecności na ćwiczeniach.

Praktyki zawodowe:

brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (w trakcie)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Wojciech Dominik
Prowadzący grup: Wojciech Dominik, Krzysztof Karpierz, Maciej Szymański
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Skrócony opis:

Wykład i ćwiczenia rachunkowe prowadzone będą zdalnie na platformie Kampus2 metodą synchroniczną według planu zajęć przedmiotu.

Obecność na ćwiczeniach będzie rejestrowana poprzez aktywne logowanie na zajęcia w terminach ustalonych planem zajęć.

Kolokwium i egzamin, także ustny, będą prowadzone zdalnie za pomocą platformy Kampus2.

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.