Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pracownia komputerowa dla astronomów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2A16
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Pracownia komputerowa dla astronomów
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Astronomia, I stopień; przedmioty dla II roku
Punkty ECTS i inne: 5.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Kierunek podstawowy MISMaP:

astronomia

Założenia (opisowo):

Zajęcia dla początkujących użytkowników. Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności

Skrócony opis:

Wprowadzenie do użytkowania systemu Linux oraz podstawowych narzędzi (komend systemowych, aplikacji, bibliotek) używanych w astronomii i innych naukach ścisłych

Pełny opis:

1. Podstawy systemu operacyjnego Unix/Linux:

a) logowanie, zmiana hasła, uruchamianie środowiska graficznego,

b) obsługa systemu i poruszanie się po nim z poziomu terminala,

c) zmiana uprawnień - chmod wraz z opcjami,

d) podstawowe komendy wraz z opcjami do operowania na plikach,

e) podstawowe skróty klawiaturowe,

f) poruszanie się pomiędzy komputerami i operacje zdalne - ssh, rlogin, scp,

g) przekierowanie do pliku i dopisanie do pliku,

2. Wstęp do narzędzia wyszukującego GREP i podstawowe zastosowania GREP-a w astronomii.

3. Wstęp do edytora VIM.

4. Wstęp do AWK - narzędzia do wyszukiwania i przetwarzania wzorców w plikach lub strumieniach danych

a) podstawowe zastosowanie AWK,

b) podstawowe zmienne w AWK,

c) jednolinijkowe skrypty i gotowe rozwiązania przydatne w astronomii,

d) operatory logiczne,

e) skrypty w AWK,

f) łączenie podstawowych funkcji bashowych z AWK i GREP-em w skrypt.

5.Pisanie skryptów w powłoce bash

a) Podstawowe komendy używane w terminalu

b) Deklaracje zmiennych, obliczenia numeryczne w powłoce

c) instrukcje warunkowe if

d) Pętla for

e) Czytanie plików za pomocą pętli while

6. Podstawowe komendy z pakietu WCSTools i ich użycie w skryptach

a) Użycie programów imhead, gethead, sethead

b) Operacje na headerach plików FITS

7. Podstawowe użycie Pythona do tworzenia wykresów

a) Podstawy składni

b) Biblioteki matplotlib i numpy

c) Wykresy funkcji, graficzne przedstawianie danych, podstawowe i

zaawansowane formatowanie

d) Histogramy, histogramy 2D, wizualizacja danych 3D na płaszczyźnie ("heat

mapy")

8. Wstęp do programu graficznego Gnuplot i skrypty w Gnuplocie.

9. System składania tekstów LaTeX i tworzenie bibliografii z użyciem

BibTeXa.

10. Wprowadzenie do programu Topcat (katalogi i dane astronomiczne)

Efekty uczenia się:

Student potrafi swobodnie posługiwać się systemem Linux/Unix, jego podstawowymi komendami.

Potrafi stworzyć wykres otrzymanych rezultatów liczbowych w Pythonie oraz Gnuplot

Zna podstawy składania tekstów w systemie TeX/LaTeX i tworzenia bibliografii (BibTeX)

Potrafi posługiwać się biblioteką astronomiczną WCSTools oraz programem TopCat do obsługi katalogów i danych astronomicznych

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na zajęciach

Wykonanie kilku zadań praktycznych

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 60 godzin, 20 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Szymański
Prowadzący grup: Joachim Borowicz, Paweł Pietrukowicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)