Serwisy internetowe Uniwersytetu Warszawskiego | USOSownia - uniwersyteckie forum USOSoweNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Od pomysłu do patentu - Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2`TNT Kod Erasmus / ISCED: 13.2 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Od pomysłu do patentu - Trendy, nowe technologie i zarządzanie innowacjami
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka nauczycielska; przedmioty dla II roku
Fizyka, I st. studia indywidualne; przedmioty do wyboru
Fizyka, I stopień; przedmioty do wyboru
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Strona przedmiotu: http://odpomysludopatentu.wikispaces.com
Punkty ECTS i inne: 3.00
Język prowadzenia: polski
Tryb prowadzenia:

w sali

Pełny opis:

Zajęcia mają na celu zaznajomienie studentów z trendami w nowoczesnej technice, wyrobienie intuicji związanej z przyszłymi potrzebami rynku i przygotowanie studentów do wdrażania własnych pomysłów. W trakcie warsztatów wybrane zostaną projekty, które następnie studenci będą mogli opracować i opatentować.

Zajęcia są przeznaczone dla studentów studiów I stopnia kierunku „Fizyka”, „Fizyka, specjalność nauczycielska”, „Fizyka, studia indywidualne”. Planujemy zaproszenie na wykłady i warsztaty przedstawicieli innowacyjnych firm oraz wynalazców. Wymierną korzyścią będą patenty uzyskane w ramach warsztatów z najlepszymi studentami.

Efekty kształcenia:

W trakcie zajęć student może osiągnąć następujące efekty uczenia:

Wiedza

1. Student zna podstawowe zasady polskiego prawa patentowego.

2. Student zna warunki, jakie musi spełniać wynalazek, aby mógł być opatentowany.

3. Student zna zasady przygotowania wniosku o udzielenie patentu.

Umiejętności

1. Student potrafi proponować nowe rozwiązania oraz sprawdzać stan techniki z nimi związany.

2. Student potrafi korzystać z baz patentowych.

3. Student potrafi sformułować opis wynalazku.

Kompetencje społeczne

1. Student potrafi pracować w grupie, także korzystając z narzędzi internetowych.

2. Student potrafi przedstawić swoje pomysły ustnie i pisemnie oraz dyskutować w grupie o proponowanych rozwiązaniach.

Metody i kryteria oceniania:

Warunki zaliczania:

1. aktywna obecność na zajęciach,

2. praca nad pomysłami na zajęciach oraz wykonywanie prac domowych.

Każda nieobecność na zajęciach powoduje zmniejszenie o 1/15 przysługujących studentowi udziałów w zyskach z wynalazku.

Ostateczna ocena zależy od:

1. zaangażowania w dyskusje w trakcie zajęć,

2. wkładu pracy nad opisami, w tym od liczby i jakości tych wpisów.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (zakończony)

Okres: 2018-02-17 - 2018-06-10
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 45 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Jacek Szczytko
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Jacek Szczytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2018/19" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2019-02-16 - 2019-06-08
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Warsztaty, 45 godzin, 13 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Piotr Nieżurawski, Jacek Szczytko
Prowadzący grup: Piotr Nieżurawski, Jacek Szczytko
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.