Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Zespołowy projekt studencki I

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENZPSL6
Kod Erasmus / ISCED: 13.203 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Zespołowy projekt studencki I
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 4.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Założenia (opisowo):

Podstawowa wiedza z zakresu chemii i fizyki jądrowej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Warsztaty zaprojektowane są w taki sposób, aby studenci mogli w praktyce zaplanować oraz wykonać indywidualny projekt z zakresu chemii, fizyki i/lub energetyki jądrowej.

Pełny opis:

Warsztaty zaprojektowane są w taki sposób, aby studenci mogli w praktyce zaplanować oraz wykonać indywidualny projekt z zakresu chemii, fizyki i/lub energetyki jądrowej. W zależności od zainteresowań studentów możliwe jest wykonanie indywidualnego projektu wykorzystując zasoby laboratoryjne Wydziału Chemii, Fizyki lub instytucji z nią współpracujących jak np. Narodowe Centrum Badan Jądrowych. Zakres merytoryczny danego projektu będzie ustalany indywidualnie.

Literatura:

A. Strzałkowski, „Wstęp do fizyki jądra atomowego”, PWN 1979

G. Knoll, “Radiation Detection and Measurement”, John Wiley & Sons 2000

W. Leo, “Techniques for Nuclear and Particle Physics Experiments: A How-to Approach”, Springer Verlag

K. Debertin, R. Helmer, “Gamma and X-ray Spectrometry with Semiconductor Detectors“,Elsevier Science 2001

Metody i kryteria oceniania:

Wiedza studentów jest weryfikowana bezpośrednio przed oraz po wykonaniu zespołowego projektu w formie przewidzianej przez prowadzącego. Po wykonaniu projektu studenci zobowiązani są do przedstawienia raportu.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Laboratorium, 40 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Michał Grdeń, Agnieszka Korgul
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)