Uniwersytet Warszawski - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Elementy fizyki cząstek elementarnych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1ENEFCE6
Kod Erasmus / ISCED: 13.503 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0533) Fizyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Elementy fizyki cząstek elementarnych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: (brak danych)
Rodzaj przedmiotu:

fakultatywne

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład poświęcony prezentacji zagadnień związanych ze współczesnym zrozumieniem podstawowych składników materii oraz fundamentalnych oddziaływań.

Pełny opis:

Celem wykładu jest przybliżenie elementów współczesnej fizyki cząstek elementarnych poprzez prezentację najważniejszych, najciekawszych i najnowszych wyników doświadczalnych, koncepcji teoretycznych i układów eksperymentalnych. Wykład przeznaczony jest dla studentów II i III roku fizyki, niekoniecznie planujących specjalizację związaną z fizyką cząstek lub fizyką jądrową.

Program:

1. Świat cząstek elementarnych: pojęcia i skale, podstawowe własności.

2. Metody doświadczalne: akceleratory i detektory, wielkie eksperymenty.

3. Oddziaływania elektromagnetyczne - diagramy Feynmana.

4. Struktura materii, model kwarkowy, partony i chromodynamika kwantowa.

5. Oddziaływania elektro-słabe. Model Standardowy.

6. Bozon Higgsa

7. Fizyka neutrin: zagadki neutrin, oscylacje neutrin, pomiary prędkości neutrin, ...

8. Unifikacja oddziaływań.

9. Eksperymentalna astrofizyka cząstek.

10. Elementy kosmologii: wczesny Wszechświat, ciemna materia.

11. Perspektywy rozwoju fizyki cząstek.

Forma zaliczenia: Egzamin pisemny (testowy).

Opis sporządziła Danuta Kiełczewska, listopad 2010.

Modyfikacje Katarzyna Grzelak

Literatura:

1. B. R. Martin and G. Shaw, Particle Physics.

2. W.S.C. Williams, Nuclear and Particle Physics

3. D. H. Perkins, Wstęp do fizyki wysokich energii.

4. F. E. Close, Kosmiczna cebula.

5. C. Sutton, Spaceship neutrino.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu przedmiotu student:

WIEDZA

1. zna podstawowe pojęcia i zagadnienia świata cząstek elementarnych

2. zna podstawowe koncepcje ewolucji wczesnego Wszechświata

3. zna najważniejsze źródła cząstek elementarnych i metody ich detekcji

UMIEJĘTNOŚCI

1. umie wyjaśnić koncepcje, które doprowadziły do sformułowania Modelu Standardowego cząstek elementarnych

2. umie wskazać związki między Modelem Standardowym cząstek oraz modelem ewolucji wczesnego Wszechświata

3. umie wskazać najważniejsze problemy obecnego zrozumienia świata cząstek elementarnych

POSTAWY

1. rozpoznaje znaczenie podejścia przyczynowo skutkowego do zrozumienia podstaw otaczającego świata

2. docenia piękno prostoty i uniwersalności kryjącej się za pozornie skomplikowanymi zjawiskami

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin końcowy pisemny w postaci testu złożonego z ok. 50 pytań

zamkniętych i ok. 10 pytań otwartych. Oceny z egzaminu pisemnego proponowane są jako oceny końcowe.

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2022/23" (zakończony)

Okres: 2023-02-20 - 2023-06-18
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Katarzyna Grzelak
Prowadzący grup: Katarzyna Grzelak
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.
kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)