Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1BO26
Kod Erasmus / ISCED: 12.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0912) Medycyna Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: ESOO - Europejskie Studia Optyki Okularowej i Optometrii dla I roku
ZFBM - Fizyka medyczna; przedmioty dla III roku
ZFBM - Neuroinformatyka; przedmioty dla III roku
Punkty ECTS i inne: 2.50 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Skrócony opis:

Podstawy anatomii i fizjologii człowieka. Narządy i układy narządów człowieka

Pełny opis:

1. Komórka - podstawowa jednostka strukturalna i funkcjonalna organizmu.

2. Od tkanki do organizmu

a) Budowa i funkcje tkanek człowieka;

b) Narządy i układy narządów;

3. Części ciała i okolice;

4. Płaszczyzny osie i linie ciała;

5. Jamy ciała

4. Skóra - budowa i funkcja

a) naskórek i twory naskórka

b) skóra właściwa;

c) utkanie podskórne

5. Szkielet człowieka - budowa i funkcja

a) Podział i budowa kości ;

b) Szkielet osiowy: kręgosłup, czaszka (różnice w budowie u kobiet i mężczyzn), klatka piersiowa, obręcz górna, kończyna górna, obręcz dolna, kończyna dolna, miednica (różnice w budowie u kobiet i mężczyzn)

c) budowa i podział połączeń kości

d) więzadła

6. Układ mięśniowy

7. Układ nerwowy, jako skomplikowany układ informatyczny - budowa i funkcje.

a) Geneza, rozwój, podziały:

b) Receptory (ekstero- i interoreceptory) i efektory (mięśnie, gruczoły wydzielania zewnętrznego).

8. Układ krążenia - budowa i funkcje

a) układ krwionośny - serce i naczynia krwionośne, krążenie ustrojowe, krążenie płucne, krążenie wieńcowe, krążenie wrotne, skład krwi

b) układ limfatyczny - centralne i obwodowe narządy limfatyczne (szpik kostny, grasica, węzły chłonne, grudki chłonne, śledziona), naczynia limfatyczne, skład limfy, tkanka limfatyczna błon śluzowych układu pokarmowego, oddechowego i moczowo-płciowego

c) powstawanie komórek krwi w szpiku kostnym (hematopoeza).

9. Układ odpornościowy:

a) komórki odpornościowe i ich funkcje (limfocyty, monocyty, neutrofile, bazofile, eozynofile),

b) rola narządów limfatycznych w odporności;

c) rodzaje odporności (odporność wrodzona i nabyta)

10. Układ pokarmowy - budowa i funkcje

a) przewód pokarmowy i wyspecjalizowane narządy trawienne (gruczoły ślinowe, wątroba, trzustka)

b) trawienie pokarmu

c) przemiana materii i energii

11. Układ oddechowy - budowa i funkcje

a) drogi oddechowe i płuca

b) oddychanie płucne, oddychanie tkankowe

c) mechanizm oddychania

d) wymiana i transport gazów

12. Układ moczowy człowieka - budowa i funkcja

a) rozwój narządów moczowych

b) narządów moczowe: nerki, drogi wyprowadzające mocz

13. Układ płciowy człowieka - budowa i funkcja

a) rozwój narządów płciowych

b) narządów płciowe męskie

c) narządy płciowe żeńskie

Opis przygotował Andrzej Czubaj, styczeń 2010

Literatura:

1. Paweł Hoser, Anatomia i fizjologia człowieka, WSiP, 1999

2. Aneta Balcerczyk i inni, Biologia - repetytorium, Dział I Komórka, str. 6 - 90; dział II.1.3, str. 100 - 112; dział II.3, str. 127 - 202.

Zajęcia w cyklu "Semestr letni 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2024-02-19 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Wykład, 30 godzin, 30 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Małgorzata Bednarska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)