Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Szkolenie biblioteczne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-1#PBib
Kod Erasmus / ISCED: 15.4 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0322) Bibliotekoznawstwo, informacja naukowa i archiwistyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Szkolenie biblioteczne
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 0.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Nie dotyczy

Tryb prowadzenia:

zdalnie

Skrócony opis:

Funkcjonowanie Biblioteki Wydziału Fizyki oraz zasady korzystania z jej zasobów i usług.

Pełny opis:

Celem szkolenia jest zapoznanie studentów z informacjami na temat zdalnej aktywacji konta, wyszukiwanie w katalogu komputerowym, zamawiania i przedłużania książek. Omawiany jest także dostęp do uniwersyteckich zasobów online: e-książek, e-czasopism, baz bibliograficznych z dziedziny fizyki.

Efekty uczenia się:

Po odbyciu szkolenia bibliotecznego student posiada elementarną wiedzę na temat zasad korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Wydziału Fizyki. Potrafi aktywować i obsługiwać konto biblioteczne, wyszukiwać i zamówić materiały.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie testu online.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (w trakcie)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć:
Tutorial, 1 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Paweł Borysewicz, Radosław Grabowski
Prowadzący grup: Paweł Borysewicz
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)