Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcje specjalne

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1000-1M23FS
Kod Erasmus / ISCED: 11.1 Kod klasyfikacyjny przedmiotu składa się z trzech do pięciu cyfr, przy czym trzy pierwsze oznaczają klasyfikację dziedziny wg. Listy kodów dziedzin obowiązującej w programie Socrates/Erasmus, czwarta (dotąd na ogół 0) – ewentualne uszczegółowienie informacji o dyscyplinie, piąta – stopień zaawansowania przedmiotu ustalony na podstawie roku studiów, dla którego przedmiot jest przeznaczony. / (0541) Matematyka Kod ISCED - Międzynarodowa Standardowa Klasyfikacja Kształcenia (International Standard Classification of Education) została opracowana przez UNESCO.
Nazwa przedmiotu: Funkcje specjalne
Jednostka: Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki
Grupy: Przedmioty monograficzne dla matematyki 2 stopnia
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.

zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: angielski
Rodzaj przedmiotu:

monograficzne

Założenia (opisowo):

Analiza I, II, równania różniczkowe zwyczajne, funkcje analityczne

Pełny opis:

Kurs poświęcony jest najważniejszym funkcjom specjalnym i ich zastosowaniom do równań różniczkowych. Wybrane zagadnienia:

Równania różniczkowe w dziedzinie zespolonej i ich punkty osobliwe. Równanie i funkcje hipergeometryczne.

Równanie i funkcje konfluentne i Bessela.

Wielomiany ortogonalne. Klasyczne wielomiany ortogonalne: Hermite'a, Laguerre'a, Jacobiego i Legendre'a. Wybrane przekształcenia całkowe. Wielomiany wielokrotnie ortogonalne. Funkcje specjalne nieliniowe (eliptyczne, Painleve).

Efekty uczenia się:

Wiedza: Znajomość podstawowych funkcji specjalnych

Umiejętności: Rozwiązywanie prostych zadań wykorzystujących najczęściej spotykane funkcje specjalne.

Postawa: Docenienie piękna, głębi i użyteczności funkcji specjalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin lub referat

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-01-28
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Ćwiczenia, 30 godzin więcej informacji
Wykład monograficzny, 30 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Galina Filipuk
Prowadzący grup: Galina Filipuk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.1.0-2 (2024-02-19)