Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Seminarium licencjackie 2105-PP-L-D5SELI
Seminarium licencjackie (SEM-LIC) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

A. Chodubski, Wstęp do badań politologicznych, Gdańsk 1995.

J. Sztumski, Wstęp do metod i technik badań społecznych, Katowice 2005.

K. A. Wojtaszczyk, W. Jakubowski, Studia europejskie. Zagadnienia metodologiczne, Warszawa 2010.

R. Zenderowski, Technika pisania prac magisterskich i licencjackich, Warszawa 2015.

Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Metodologia badań politologicznych, Warszawa 2016

Efekty uczenia się:

Student w zakresie wiedzy:

- zna i rozumie kierunek rozwoju badań w obszarze, który analizuje w pracy licencjackiej (K_W01)

Student w zakresie umiejętności potrafi:

- samodzielnie wskazywać problemy, stawiać pytania badawcze dotyczące zagadnień politycznych, społecznych, kulturowych i ekonomicznych Europy i Unii Europejskiej z wykorzystaniem podstawowych pojęć i ujęć teoretycznych oraz zróżnicowanych źródeł pozyskania informacji właściwych dla europeistyki (K_U09; K_U10)

Metody i kryteria oceniania:

Wskazane przez Promotora, oparte na postępach w tworzeniu pracy licencjackiej

Zakres tematów:

W toku realizacji zajęć studenci opanowują szczegółową wiedzę o przedmiocie pracy licencjackiej i poznają najnowszą literaturę przedmiotu. Celem zajęć jest samodzielne napisanie przez studentów pracy licencjackiej. Studenci formułują cel badawczy pracy, wskazują problemy i pytania badawcze oraz dopasowują właściwe metody i techniki badawcze niezbędne w realizacji tematu, które potrafią zastosować w badaniach własnych. Celem zajęć jest przeprowadzenie przez studentów badań własnych, a następnie prawidłowa interpretacja wyników i wyciągnięcie wniosków. Podczas zajęć studenci opanowują umiejętność pisania tekstu naukowego.

Metody dydaktyczne:

Wskazane przez Promotora, oparte na postępach w tworzeniu pracy licencjackiej

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 18:30 - 20:00, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67, sala 206
Dominika Mikucka-Wójtowicz 0/ szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 203
Jarosław Czub 0/ szczegóły
3 każdy poniedziałek, 18:30 - 20:00, Pałac Zamojskich - Nowy Świat 67, sala 201
Kamil Mroczka 0/ szczegóły
4 każda środa, 15:00 - 16:30, Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3, sala 204
Krzysztof Szewior 0/ szczegóły
5 (brak danych), (budynek nieznany), (sala nieznana)
0/ szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)