Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauka języka angielskiego - komunikacja akademicka 4100-5SNJAKA
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Efekty uczenia się:

K_U01: wyszukiwać, analizować, oceniać, selekcjonować i użytkować informacje z wykorzystaniem różnych źródeł i sposobów w języku angielskim

K_U11: argumentować merytorycznie w języku angielskim z wykorzystaniem poglądów innych autorów oraz formułować wnioski (C1)

K_U12: porozumiewać się w języku angielskim z wykorzystaniem różnych kanałów i technik komunikacyjnych ze wszystkimi uczestnikami procesu dydaktycznego oraz ze specjalistami w zakresie dziedzin nauki i dyscyplin naukowych, właściwych dla kierunku nauczanie języków obcych (C1)

K_U13: przygotować prace pisemne w języku angielskim, właściwe dla studiowanego kierunku studiów, dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (C1)

K_U14: przygotować wystąpienia ustne oraz wypowiadać się publicznie w języku angielskim, na tematy dotyczące zagadnień szczegółowych, z wykorzystaniem podstawowych ujęć teoretycznych, a także różnych źródeł (C1)

K_U15: w sposób precyzyjny i spójny wypowiadać się w mowie i na piśmie w języku angielskim na tematy dotyczące wybranych zagadnień nauczycielskich z wykorzystaniem różnych ujęć teoretycznych, korzystając z dorobku dyscyplin właściwych dla kierunku studiów

K_K04: prowadzić komunikację interpersonalną i interkulturową z zastosowaniem mediacji z uczestnikami procesu dydaktycznego w kontekście lokalnym i globalnym

K_K05: współdziałania i pracy w grupie, przyjmując w niej różne role

Metody i kryteria oceniania:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Zakres tematów:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Metody dydaktyczne:

Więcej informacji można znaleźć w programie nauczania poszczególnych nauczycieli

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Graham Carr 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Graham Carr 0/ szczegóły
3 (brak danych), (sala nieznana)
Graham Carr 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)