Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Etyka słowa 3007-ESL-OG
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu zajęć z przedmiotu etyka słowa student:

- zna zasady etycznego posługiwania się słowem

– umie wskazać wypowiedzi etyczne i nieetyczne

– potrafi zanalizować wypowiedź pod względem etycznym i wyjaśnić, na czym polega jej nieetyczność lub dlaczego jest ona tylko pozornie szkodliwa

- zna sposoby nieetycznego wartościowania

- umie sformułować wypowiedź wartościującą negatywnie w taki sposób, by spełniała wymagania etyczne i normy etykiety językowej

- wobec osób, o których mówi i do których mówi, przyjmuje postawę partnerską.

Metody i kryteria oceniania:

Studenci są oceniani za udział w wykładzie oraz za pisemną analizę zaobserwowanych przez siebie wypowiedzi publicznych pod kątem etyczności i poprawności komunikacyjnej

Zakres tematów:

Pełny spis kolejnych tematów.

1. Etyka słowa jako dyscyplina humanistyczna

2. Poszukiwania modelu dobrej komunikacji

3. Podmiotowość człowieka – co to znaczy i co z tego wynika dla komunikacji?

4. Zasady komunikacji etycznej

5. Nieetyczne zjawiska w komunikacji i ich kwalifikacja

6. Język jako wartość. Język jako narzędzie komunikacji i władzy

7. Narracyjne rozumienie świata a zjawisko manipulacji i kłamstwo

8. Strategia wykluczania a sztuka przekonywania

9. Dlaczego poprawność polityczna jest nieskuteczna i szkodliwa?

10. Etyka słowa a etykieta

11. Wolność słowa a odpowiedzialność za słowo

12. Dlaczego polskie spory niszczą polską wspólnotę? O sztuce prowadzenia sporów racjonalnych.

13. Czy wartości wspólne mogą dzielić ludzi?

14. Warsztat analityczny wypowiedzi publicznych

15. Zasady oceny etycznej wypowiedzi publicznych

Metody dydaktyczne:

Wykład połączony z omówieniem i analizą przykładów. Dyskusja.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Cegieła 0/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)