Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Polonista na rynku mediów 3007-M1A2PM
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 66
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury będą podawane na bieżąco przez prowadzącego podczas trwania zajęć. We własnym zakresie zalecane jest śledzenie branżowych stron internetowych i pism, np. Wirtualne Media, Press.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student: potrafi napisać konkretny gatunek prasowy (recenzje, wywiady, artykuły, relacje), rozumie reguły ich pisania; potrafi tworzyć teksty reklamowe; zna kulisy pracy w redakcji, w newsroomie; potrafi wskazać kolejne etapy przeprowadzenia kampanii reklamowej i wizerunkowej.

Metody i kryteria oceniania:

Na końcową ocenę złożą się twórcza i kontrolowana obecność na zajęciach oraz wykonanie poleconych zadań.

Metody dydaktyczne:

forma wykładowa, dyskusja, omawianie zrealizowanych zadań, spotkania z praktykami

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Miłoszewska-Kiełbiewska 0/32 szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Miłoszewska-Kiełbiewska 0/32 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)