Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura i kultura lat 1918-1945 3001-P1A3W1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Tryb prowadzenia: w sali
Literatura:

I. Utwory literackie

1. Modernistyczne kontynuacje

Bolesław Leśmian: wybór wierszy

Stanisław Ignacy Witkiewicz: wybór szkiców

Bruno Schulz: wybór opowiadań

2. Wśród poetów

Jarosław Iwaszkiewicz: wybór wierszy

Jan Lechoń: wybór wierszy

Bruno Jasieński: wybór manifestów

Julian Przyboś: wybór wierszy

Józef Czechowicz: wybór wierszy

Czesław Miłosz: wybór wierszy

3. W kręgu prozy

Józef Wittlin: "Sól ziemi"

Jarosław Iwaszkiewicz: wybór opowiadań

Witold Gombrowicz: "Pamiętnik z okresu dojrzewania"

Bolesław Miciński: wybór esejów

II. Monografie twórczości autorów uwzględnionych w programie ćwiczeń

III. Monografie problemów, zjawisk i obszarów literatury i kultury lat 1918-1945 wyznaczonych przez uwzględnione w programie ćwiczeń utwory literackie

Efekty uczenia się:

Student:

- rozpoznaje zjawiska i procesy literatury i kultury polskiej lat 1918-1945

- identyfikuje programy, style, konwencje i dyskursy artystyczne tego okresu

- analizuje i interpretuje reprezentujące go utwory literackie

- rozróżnia służące ich opisowi metodologie współczesnych badań literackich - stosuje je we własnej praktyce badawczej

- potrafi łączyć wiedzę o literaturze z pozostałymi obszarami szeroko rozumianej kultury

- zostaje uwrażliwiony na problem tradycji literackiej i kulturowej

- zostaje uwrażliwiony na problem relacji pomiędzy literaturą polską i europejską oraz miejsca kultury polskiej wśród kultur europejskich

- rozwija zmysł estetyczny

- rozwija zmysł dialogu, pluralizmu i tolerancji

Metody i kryteria oceniania:

- frekwencja (dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu umożliwiająca zaliczenie ćwiczeń: dwie w semestrze)

- aktywność bieżąca

- referat (fakultatywnie)

- przygotowanie pracy semestralnej (jako warunek dopuszczenia do egzaminu)

- egzamin ustny

Zakres tematów:

Trzy cykle:

I. Modernistyczne kontynuacje

II. Wśród poetów

III. W kręgu prozy

Metody dydaktyczne:

- elementy wykładu

- referat (fakultatywnie)

- dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 13:15 - 14:45, sala 26
Tomasz Wójcik 10/15 szczegóły
2 każdy piątek, 9:45 - 11:15, sala 26
Marcin Czardybon 14/15 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)