Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infometria, webometria, bibliometria 2700-M-ZBD-D3IWB
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie
Literatura:

Literatura wyszczególniona przy wykładzie oraz inne materiały polecane na bieżąco przez prowadzącego

Efekty uczenia się:

Student posiada wiedzę o źródłach, metodach i narzędziach wykorzystywanych w informetrii, bibliometrii i webometrii.

Student rozumie stosowane miary ilościowe oraz wskaźniki .

Student potrafi postawić pytanie oraz znaleźć odpowiedź korzystając z narzędzi i danych.

Metody i kryteria oceniania:

Zaliczenie na ocenę projektu końcowego

Dopuszczalna jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Przy większej liczbie nieobecności tematy należy zaliczyć indywidualnie. 50% i więcej nieobecności powoduje nieklasyfikowanie.

Zakres tematów:

1. Sprawy organizacyjne i wprowadzenie

2. Bibliomteria podstawy

3. Narzędzia bibliometryczne - wskaźniki i przykłady wykorzystania

4. Bazy abstraktowe cz. 1: Scopus

5. Bazy abstraktowe cz. 2: WoS

6. Narzędzia analityczne cz. 1: SciVal

7. Narzędzia analityczne cz. 2: inCites

8. Wskaźniki alternatywne i webometryczne

9. Przygotowanie projektu końcowego

10. Prezentacje projektowe zespołów

Metody dydaktyczne:

prezentacja z omówieniem, pokaz, rozwiązywanie zadań, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bartłomiej Więckowski 0/ szczegóły
2 (brak danych), (sala nieznana)
Jolanta Buczek 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)