Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Infometria, webometria, bibliometria 2700-M-ZBD-D3IWB
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 20
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Nowak P.: Bibliometria, webometria, podstawy, wybrane zagadnienia. Wyd. 2 popr. Poznań 2008.

2. Roemer, R. C., & Borchardt, R. (2015). Meaningful metrics: a 21st-century librarian's guide to bibliometrics, altmetrics, and research impact. American Library Association.

3. Thelwall, M., Haustein, S., Larivière, V., & Sugimoto, C. R. (2013). Do altmetrics work? Twitter and ten other social web services. PloS one, 8(5), e64841.

4. Thelwall, M. (2012). A history of webometrics. Bulletin of the American Society for Information Science and Technology, 38(6), 18-23.

5. Ball, R. (2017). An introduction to bibliometrics: New development and trends. Chandos Publishing.

6. Andrés, A. (2009). Measuring academic research: How to undertake a bibliometric study. Elsevier.

7. Björneborn, L., & Ingwersen, P. (2004). Toward a basic framework for webometrics. Journal of the American society for information science and technology, 55(14), 1216-1227.

8. Holmberg, K. J. (2015). Altmetrics for information professionals: Past, present and future. Chandos Publishing.

oraz literatura polecana studentom na zajęciach

Efekty uczenia się:

Student zna najważniejsze źródła, metody i narzędzia przydatne w informetrii, bibliometrii i webometrii

Student rozumie podstawowe prawa

Student rozumie stosowane miary ilościowe i wskaźniki

Metody i kryteria oceniania:

Warunkiem dopuszczenia do zaliczenia wykładu, jest pozytywna ocena z ćwiczeń.

Zaliczenie na ocenę (40% ocena z ćwiczeń, 40% test końcowy, 20% aktywność/obecność).

Dopuszczona jedna nieobecność nieusprawiedliwiona. Przy większej liczbie nieobecności tematy należy zaliczyć indywidualnie. 50% i więcej nieobecności powoduje nieklasyfikowanie.

Zakres tematów:

1. Sprawy organizacyjne i wprowadzenie

2. Bibliometria - wprowadzenie

3. Pomiary świata nauki - teoria i przykłady

4. Istota wskaźników - miara źródeł

5. Publikowanie i istota analizy cytowań

6. Wprowadzenie do altmetrii

7. Wprowadzenie do webometrii

8. Narzędzia pomiaru i definicja wpływu

9. Dane i możliwości ich wykorzystania

10. Podsumowanie i test końcowy

Metody dydaktyczne:

wykład, prezentacja z omówieniem, dyskusja

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Bartłomiej Więckowski 0/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)