Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych 3007-S1A1KX
Wykład (WYK) Semestr letni 2024/25

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 50
Literatura:

Wybór utworów przywoływanych na zajęciach:

Apollinaire, Guillaume, wybrane wiersze

Artaud, Antonin, Teatr i jego sobowtór

Asturias, Miguel Ángel, Pan Prezydent

Babel, Izaak, Armia konna

Barnes, Djuna, Ostępy nocy

Barth, John, Literatura wyczerpania

Beckett, Samuel, Końcówka

Beigbeder, Frédéric, 29,99

Bernhard, Thomas, Wycinka

Bolaño, Roberto, Dzicy detektywi

Borges, Jorge Luis, wybrane utwory

Brecht, Bertolt, Kariera Artura Ui

Bułhakow, Michaił, Mistrz i Małgorzata

Burgess, Anthony, Mechaniczna pomarańcza

Burroughs, William S., Ćpun

Calvino, Italo, Jeśli zimową nocą podróżny

Camus, Albert, Dżuma

Canetti, Elias, Ocalony język

Čapek, Karel, Inwazja jaszczurów

Celan, Paul, wybrane wiersze

Céline, Louis-Ferdinand, Podróż do kresu nocy

Chlebnikow, Wielimir, wybrane wiersze

Coetzee, John Maxwell, Foe

Cohen, Leonard, wybrane utwory

Compton-Burnett, Ivy, Służący i służąca

Conrad, Joseph, Jądro ciemności

Cortázar, Julio, Gra w klasy

DeLillo, Don, Biały szum

Dürrenmatt, Friedrich, Wizyta starszej pani

Eco, Umberto, Imię róży

Eliot, T.S., Ziemia jałowa

Faulkner, William, Światłość w sierpniu

Federman, Raymond, Podwójna wygrana jak nic

Genet, Jean, Matka Boska Kwietna

Ginsberg, Allen, Skowyt

Hašek, Jaroslav, Przygody dobrego wojaka Szwejka

Heller, Joseph, Paragraf 22

Hesse, Hermann, Wilk stepowy

Hofmannsthal, Hugo von, List lorda Chandosa

Houellebecq, Michel, Cząstki elementarne

Hrabal, Bohumil, Postrzyżyny

Huxley, Aldous, Nowy wspaniały świat

Ionesco, Krzesła, Łysa śpiewaczka, Nosorożec

Jarry, Alfred, Czyny i myśli doktora Faustrolla, patafizyka. Powieść neoscjentystyczna

Jelinek, Elfriede, Pianistka

Jerofiejew, Wieniedikt, Moskwa–Pietuszki

Joyce, James, Ulisses

Kafka, Franz, Przemiana

Kane, Sarah, Zbombardowani

Kerouac, Jack, W drodze

Kesey, Ken, Lot nad kukułczym gniazdem

Kōbō, Abe, Kobieta z wydm

Kubin, Alfred, Po tamtej stronie

Kundera, Milan, Żart

Lasker-Schüler, Else, Malik

Lavant, Christine, Zapiski z domu wariatów

Lispector, Clarice, wybrane opowiadania

Lorca, Federico Garcia, wybrane wiersze

Malaparte, Curzio, Kaputt

Mann, Thomas, Czarodziejska góra

Miller, Henry, Zwrotnik Raka

Mishima, Yukio, Złota pagoda

Müller, Herta, Sercątko

Musil, Robert, Człowiek bez właściwości

Nabokov, Vladimir, Blady ogień

Oberiuci, wybrane utwory

Orwell, George, Rok 1984

Perec, Georges, Zniknięcia

Pirandello, Luigi, Sześć postaci w poszukiwaniu autora

Płatonow, Andriej, Dół

Proust, Marcel, W poszukiwaniu straconego czasu

Pynchon, Thomas, 49 idzie pod młotek

Quignard, Pascal, Taras w Rzymie

Remarque, Erich Maria, Na zachodzie bez zmian

Rilke, Rainer Maria, Elegie duinejskie

Robbe-Grillet, Alain, Żaluzja

Roth, Philip, Kompleks Portnoya

Rosendorfer, Herbert, Budowniczy ruin

Sarraute, Nathalie, Tropizmy

Sebald, W. G., Wyjechali

Sołżenicyn, Aleksandr, Archipelag Gułag

Steinbeck, John, Grona gniewu

Updike, John, Uciekaj, Króliku

Vonnegut, Kurt, Kocia kołyska

Wallace, David Foster, wybrane eseje

Walser, Robert, Zbój

Woolf, Virginia, Orlando

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej; zna i rozumie: głównych twórców oraz ewolucję poszczególnych gatunków literackich.

Absolwent potrafi: posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

Absolwent jest gotów do: uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin ustny. Warunkiem podejścia do egzaminu jest zaliczenie ćwiczeń.

Zakres tematów:

1. Wprowadzenie w problematykę kanonu literackiego

2. Modernizmy

3. Awangardy poetyckie (dadaizm, futuryzm, ekspresjonizm)

4. Awangardy poetyckie (surrealizm) oraz proza rozliczeń z I wojną światową

5. Literatura wobec kryzysu międzywojnia

6. Literatura wobec kryzysu międzywojnia 2

7. Wobec Zagłady

8. Przemiany powojennego teatru

9. Literatura kontrkultur

10. Metafikcje

11. Metafikcje 2

12. Realizm rozliczeniowy

13. Autobiografizm, autofikcje, sylwy, hybrydy, intymistyka

14. Postmodernizm

15. Po ironii, po postmodernizmie: Nowa Szczerość

Metody dydaktyczne:

Wykład

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Mariusz Czubaj 0/50 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)