Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Podstawy zarządzania zasobami własności intelektualnej 1200-2ZWLINTWM
Wykład (WYK) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: 100
Efekty uczenia się:

Po ukończeniu wykładu student powinien potrafić:

a) rozpoznawać różne elementy własności identyfikowane jako własność intelektualna (WI),

b) znać akty prawne będące podstawą ochrony różnych wytworów działalności intelektualnej,

c) znać instytucje i sposoby pozwalające na skuteczną ochronę WI.

d) znać regulacje dotyczące WI stosowane na Uniwersytecie Warszawskim

Metody i kryteria oceniania:

Studenci będą mieli do wykonania serię zadań problemowo-opisowych. Każde zadanie będzie oceniane w standardowej skali 2-5. Ostateczny wynik będzie średnią arytmetyczną z uzyskanych ocen.

W przypadku niezaliczenia w I terminie, podany zostanie II termin, którego forma będzie mieć charakter egzaminu ustnego.

Zakres tematów:

Pojęcie własności intelektualnej (WI), znaczenie WI we współczesnym obiegu gospodarczym, prawo autorskie i prawa pokrewne - z punktu widzenia osoby fizycznej, studenta, pracownika naukowego, znak towarowy, patent, wzór przemysłowy, wzór użytkowy - ze szczególnym uwzględnieniem działalności naukowo-badawczej, ustawa o ochronie konkurencji – zastosowanie w ochronie WI, elementy zarządzania prawami WI, wewnętrzne regulacje uniwersyteckie, modele komercjalizacji odkryć.

Metody dydaktyczne:

Zajęcia będą miały formę wykładu. Pojawią się również zagadnienia problemowe, które będą miały na celu wywołać dyskusję i aktywność ze strony studentów.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 520
Marcin Strawski 41/100 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)