Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Najnowsze polskie słownictwo 3007-SP-RJT-NS
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 12
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Słuchacze znają tendencje rozwojowe słownictwa i typy zmian znaczeniowych;

odróżniają uzasadnione i nieuzasadnione użycie wyrazów zapożyczonych;

potrafią wskazać i poprawić błędy znaczeniowe;

potrafią wskazać i poprawić błędy frazeologiczne;

potrafią wskazać i poprawić błędy z zakresu łączliwości semantycznej;

wiedzą, gdzie szukać informacji na temat poprawności leksykalnej.

Zakres tematów:

1.Typy zmian w leksyce XX i XXI wieku

2.Tendencje w rozwoju leksyki na tle zmian społecznych

3. Mechanizmy zmian znaczeniowych (specjalizacja, generalizacja,

przeniesienia, melioracja, zmiany asymilatywne i kompilatywne

4.Poprawność wyrazów zapożyczonych – typy zapożyczeń i sposoby zapozyczania

5. Łączliwość semantyczna

6. Poprawność frazeologiczna

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Anna Cegieła 32/ szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)