Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chemia nieorganiczna 1200-2BLOK5LP1
Proseminarium (PSEM) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 15
Limit miejsc: (brak limitu)
Literatura:

1.Ćwiczenia z Chemii Nieorganicznej, Skrypt, Praca zbiorowa, Wydawnictwo UW, 1986.

2. F.A. Cotton, G.Wilkinson, P.L.Gaus, Chemia Nieorganiczna, PWN, Warszawa, 1988.

3. J.D. Lee, Zwięzła Chemia Nieorganiczna, PWN 1994.

4. S. F. A. Kettle, Fizyczna chemia nieorganiczna, PWN 1999.

5. A. Bielański, "Podstawy chemii nieorganicznej", PWN, Warszawa 2002

6. W. Szczepaniak, Metody instrumentalne w analizie chemicznej, PWN, Warszawa 2004.

7. Skrypt "Chemia Nieorganiczna - Laboratorium"

8. Dodatkowe materiały dostępne u prowadzących.

Efekty uczenia się:

Seminarium ma na celu wyjaśnienie i pogłębienie zagadnień omawianych w trakcie ćwiczeń w ramach laboratorium.

Metody i kryteria oceniania:

Proseminarium będzie zaliczane na podstawie obecności.

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegająca usprawiedliwieniu: 2

Zakres tematów:

1:Kropki kwantowe. Synteza i właściwości optyczne nanokryształów półprzewodnikowych.

2 Elektrochemiczna charakterystyka katalizatorów procesu redukcji tlenu i przykład praktycznego wykorzystania tej reakcji w ogniwach paliwowych.

3: Elektroanaliza przepływowych ogniw redoks metodą spektroskopii impedancyjnej.

4: Elektroosadzanie stopowych powłok ochronnych.

5: Badanie liczby niesparowanych elektronów w kompleksach metali przejściowych metoda NMR.

6: Badanie kinetyki reakcji rozkładu ozonu w roztworach wodnych.

7: Chemiczne reakcje oscylacyjne.

8: Samorzutna organizacja cząsteczek alkanotioli na powierzchni złota.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy piątek, 10:00 - 11:30, sala 520
każdy poniedziałek, 15:15 - 16:45, sala 338
Mikołaj Donten, Marcin Karbarz, Adam Lewera, Włodzimierz Makulski, Agnieszka Więckowska, Olga Święch, Bartłomiej Witkowski, Piotr Połczyński, Tomasz Ratajczyk 9/40 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Gmach Wydziału Chemii - Pasteura 1
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)