Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Inne stany świadomości. Sny i widma w kulturze premodernizmu i modernizmu 3001-C3T-LP1
Konwersatorium (KON) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 15
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. W. Szekspir, "Makbet", przeł. J. Paszkowski

2. E.T.A. Hoffmann, "Powieści fantastyczne", przeł. A. Lange, J. Pracki

3. A. Bürger, "Lenora", przeł. E. Szymański

M. Janion, "Panna i miłość szalona", "Teksty Drugie" 1993, nr 4/5/6

4. A. Puszkin, "Dama pikowa", przeł. A. Lange

5. M. Gogol, "Portret, Szynel, Pamiętnik wariata", przeł. J. Brzęczkowski, przeł. J. Wyszomirski (czytamy "Portret")

6. E. A. Poe, "Nowele", przeł. W. Dąbrowski (stąd: "Czarny kot", "Studnia i wahadło")

7. A. Villiers de L'Isle-Adam, "Wera", w: "Fantastyczne opowieści", przeł. Z. Jachimecka et. al.

8. B. Prus, "Lalka" (śmierć Rzeckiego), L. Tołstoj, "Anna Karenina" (śmierć Anny); L. Tołstoj, "Śmierć Iwana Iljicza" (fragment); W. Faulkner, "Kiedy umieram" (fragment)

9. K. Irzykowski, "Pałuba" (stąd: "Sny Marii Dunin"); A. Ważyk, "Surrealizm. Antologia" (stąd: "Pięćdziesięciolecie histerii" Bretona)

10. W. Briusow, "Ognisty anioł" (fragmenty); J.W. Goethe, "Noc Walpurgi"(fragmenty); J. Michelet, "Czarownica" (fragmenty)

11. Fragmenty ze "Sztucznych rajów" Baudelaire'a, "Klubu haszyszystów" Gautiera i protokoły z seansu peyotlowego (Witkacy)

12. A. Kardec, "Spirytyzm" (wybrane i udostępnione fragmenty); I. Matuszewski, "Czarnoksięstwo i mediumizm" (wybrane fragmenty)

13. F. Dostojewski, "Idiota" (wybrane fragmenty)

14. S. Freud, "Charakter a erotyka" (wskazane fragmenty); E. Canetti, "Masa i władza" (wybrane fragmenty)

15. F. Kafka, wybrane opowiadania - po uzgodnieniu z wykładowcą

Konkretne fragmenty lektur, które będą stamowiły przedmiot analizy, wskazywane są na bieżąco przez prowadzącą; w wielu przypadkach udostępnione są także studentom w formie skanów.

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu konwersatorium student:

1) wiedza:

- zna i rozumie problematykę modernizmu europejskiego (w szerokim znaczeniu tego słowa),

ze szczególnym uwzględnieniem takich zjawisk kulturowych, jak nihilizm, nuda i

melancholia;

- zna i rozumie mechanizmy przenikania się idei filozoficznych i literackich w kulturze

modernizmu;

- zna i rozumie wpływ różnych konceptualizacji doświadczenia nowoczesności na zmiany w

zakresie sposobu definiowania literatury, określania jej cech swoistych oraz rozmienia tekstu

literackiego;

2) umiejętności:

- potrafi sprawnie i samodzielnie zgłębiać problematykę historycznoliteracką drugiej połowy

XIX i XX wieku, w zakresie wyznaczonym przez temat konwersatorium;

- potrafi konstruować dłuższą wypowiedź ustną w formie głosu w dyskusji, uwzględniając

sytuację społeczno-polityczną, środowiskową i kulturową, w której to dzieło powstało;

- potrafi wykorzystać zdobyta wiedzę do napisania eseju, którego temat oscyluje wokół

zagadnień poruszanych na zajęciach;

- potrafi weryfikować poprawność własnych wypowiedzi poświęconych zagadnieniom

historycznoliterackim i filozoficznym;

3) kompetencje społeczne:

- jest gotowy do gromadzenia i wykorzystania we własnych projektach badawczych

informacji naukowej zdobytej podczas zajęć;

- po skończonym konwersatorium jest gotowy do oceniania poziomu swej wiedzy;

- jest gotowy do uznania etycznego wymiaru badań naukowych oraz znaczenia refleksji

humanistycznej dla kształtowania się więzi społecznych;

- jest gotowy do zaangażowanego uczestnictwa w życiu naukowym i kulturalnym.

Metody i kryteria oceniania:

Podstawę zaliczenia zajęć stanowi bieżąca aktywność w trakcie zajęć oraz krótki esej (tematyka do ustalenia z prowadzącą).

Zakres tematów:

1. Widmo Banka

2. Piaskun. Lęk przed okiem

3. „Lenora” Gottfrieda Augusta Bürgera

4. „Dama pikowa” jako tajemnica

5. Widma Gogola

6. Duch perwersji Poego

7. Klucz do grobowca

8. Sceny śmierci

9. Maria Dunin a poczet histeryczek

10. Powieść okultystyczna

11. Sztuczne raje, haszysze

12. Wirujące stoliki

13. „Idiota”. Wyznania i sny

14. Schreber Freuda i Canettiego

15. Unheimliche Kafki

Metody dydaktyczne:

Obecność, aktywność, bieżące przygotowanie do zajęć, esej.

Dopuszczalne są dwie nieobecności w semestrze. Powyżej tej liczby (z wyłączeniem przypadków bezzwłocznie udokumentowanych) nie ma możliwości zaliczenia zajęć.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 11:30 - 13:00, sala 44
Eliza Kącka 14/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)