Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Kanon literatury powszechnej XX wieku - dzieje konwencji artystycznych 3007-S1A1KX
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 40
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Joseph Conrad, Jądro ciemności

2. Joseph Conrad, Jądro ciemności (ciąg dalszy)

3. Franz Kafka, Przemiana i Sprawozdanie dla Akademii

4. Franz Kafka, Przemiana i Sprawozdanie dla Akademii (ciąg dalszy)

5. Virginia Woolf, Orlando

6. Virginia Woolf, Orlando (ciąg dalszy)

7. Paul Celan, wybrane wiersze

8. Paul Celan, wybrane wiersze (ciąg dalszy)

9. Jack Kerouac, W drodze (fragmenty) oraz Allen Ginsberg, Skowyt

10. Jorge Luis Borges, Pierre Menard, autor Don Kichota i O ścisłości w nauce

11. Georges Perec, Zniknięcia (fragmenty), Vladimir Nabokov, Blady ogień (fragmenty)

12. Thomas Bernhard, Wycinka (fragmenty)

13. Elias Canetti, Ocalony język (fragmenty), W. G. Sebald, Wyjechali (fragmenty)

14. John Maxwell Coetzee, Foe

15. David Foster Wallace, wybrane eseje

Efekty uczenia się:

Absolwent zna i rozumie: główne nurty, idee i konteksty XX-wiecznej literatury polskiej i europejskiej; zna i rozumie: głównych twórców oraz ewolucję poszczególnych gatunków literackich.

Absolwent potrafi: posługiwać się wiedzą historycznoliteracką, wyszukiwać informacje z zakresu XX-wiecznej historii literatury polskiej i europejskiej.

Absolwent jest gotów do: uczestnictwa w życiu kulturalnym regionu, kraju i Europy; interesuje się nowymi zjawiskami w kulturze i sztuce.

Metody i kryteria oceniania:

Praca zaliczeniowa związana z jedną z lektur dyskutowanych podczas ćwiczeń. Przychylnie widziana także aktywność i obecność na zajęciach.

Zakres tematów:

U progu XX wieku. Realizm wobec mrocznej strony nowoczesności (Conrad)

Teologiczne przypowieści w żywiole nowoczesności (Kafka)

Płeć literatury (Woolf)

Poezja wobec Zagłady (Celan)

Literatura kontrkultury (Kerouac, Ginsberg)

Autoreferencjalność tekstowego świata (Borges)

Metafikcje, parodie, pastisze (Perec, Calvino)

Proza rozliczeniowa (Bernhard)

Autobiografizm, autofikcje, sylwy (Canetti)

Dyskursy humanistyki krytycznej – postmodernizm, postkolonializm i dekonstrukcja kanonu (Coetzee)

Po ironii, po postmodernizmie: Nowa Szczerość (Wallace)

Metody dydaktyczne:

Elementy pogadanki, dyskusja w grupie nad tekstami, burza mózgów, analiza i interpretacja tekstu.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 9:45 - 11:15, sala 10
Piotr Sadzik 23/24 szczegóły
2 każdy poniedziałek, 11:30 - 13:00, sala 10
Piotr Sadzik 20/24 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)