Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Niedokształcenie mowy pochodzenia korowego 3007-L1B1NM-K
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 35
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Metody i kryteria oceniania:

Zadania praktyczne, test pisemny (zaliczenie od 60%)

Zakres tematów:

1. Wyjaśnienie terminologii (zaburzenia rozwojowe - zaburzenia nabyte; alalia; afazja-dziecięca, wrodzona, pierwotna; dysfazja; opóźnienie rozwoju mowy, prosty opóźniony rozwój mowy; niedokształcenie mowy o typie afazji, niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, afazja dziecięca; SLI/ DLD).

2. Przedstawienie patomechanizmu zaburzenia (wieloczynnikowość, okres wczesnego dzieciństwa).

3. Proces diagnozowania dzieci z dysfunkcjami mózgowymi – Badania eksperymentalne: Całościowe badanie logopedyczne opracowane przez D. Emilutę-Rozya; AFA-Skala opracowana przez A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz, L. Mikosza, KOJD - AFA A. Paluch, E. Drewniak-Wołosz

4. Prezentacja filmów DVD z zarejestrowanym badaniem logopedycznym dzieci – omówienie wykorzystanych w badaniu prób, sposobów badania, charakterystycznych zachowań (językowych i pozajęzykowych) dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego.

5. Zestawienie charakterystycznych objawów pozajęzykowych i językowych.

6. Organizacja procesu usprawniania – zasady doboru materiału językowego, prezentacja ćwiczeń i metod pracy terapeutycznej. Przedstawienie filmów DVD-przykłady ćwiczeń.

Metody dydaktyczne:

1. Wykład

2. Filmy- analiza zachowań językowych dzieci z niedokształceniem mowy pochodzenia korowego

3. Filmy -metody stymulacji i usprawniania rozwoju mowy i języka

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 8:00 - 9:30, sala 4
Marlena Kurowska 30/36 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)