Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Filozofia nauki 3800-FN23-F
Ćwiczenia (CW) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

- H. Reichenbach, Trzy zadania epistemologii, „Studia Filozoficzne”, nr 7-8, 1989, s. 205-212.

- K. Popper, Logika odkrycia naukowego, rozdz. I Przegląd niektórych problemów podstawowych.

- G. Priest, Revising Logic, w: “The Metaphysics of Logic“, (red. Penelope Rush), roz. 12.

- Dwie lektury: L. Carroll, What the Tortoise said to Achilles, oraz G. Russell, Logical Pluralism SEP

- R. Carnap, Filozofia i składnia logiczna, cz. I Odrzucenie metafizyki, w: tenże, Filozofia jako analiza języka nauki, 1969, s. 6-25.

- K. Popper, Logika odkrycia naukowego, rozdz. V Problem bazy empirycznej.

- C. Hempel, Filozofia nauk przyrodniczych, rozdz. 5 Prawa i ich rola w wyjaśnianiu naukowym.

- H. Bhogal, Humeanism about Laws of Nature

- T. Hildebrand, Non-Humean Theories of Natural Necessity

- B. van Fraassen, The Pragmatics of Explanation

- Ph. Kitcher, Explanatory Unification

- J. Kim, Explanatory Knowledge and Metaphysical Dependence

- H. de Regt & D. Dieks, A Contextual Approach to Scientific Understanding

- K. Popper, Cel nauki, w: tenże, Wiedza obiektywna. Ewolucyjna teoria epistemologiczna, Warszawa 1992, s. 249-264.

- H. Putnam, Czym jest realizm? „Colloquia Communia”, nr 1-3 (54-56), 1991, s. 61-73.

- M. Devitt, An Ignored Argument for Scientific Realism, “Filozofia Nauki” 2020, vol. 28(2) [110]: 5-24

- A. Grobler, Między realizmem a instrumentalizmem. Empiryzm konstruktywny,

„Colloquia Communia”, nr 1-3 (54-56), 1991, s. 5-16.

- J. Worrall, Realizm strukturalny. To, co najlepsze z dwóch światów? [w:] (red. Kotowski, M.) Spór o realizm naukowy. Mała antologia., Wrocław 2018

- Th. Kuhn, Struktura rewolucji naukowych. Wyd. Aletheia

- I. Lakatos, Falsyfikacja a metodologia naukowych programów badawczych, §1-3(b), w: tenże, Pisma z filozofii nauk empirycznych, Warszawa 1995, s. 3-81.

- P. Feyerabend, Przeciw metodzie, Wstęp i rozdz. 1-5.

- W. Krajewski, Rola czynników wewnętrznych i zewnętrznych w rozwoju nauki, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, nr 3-4, 1988, s. 439-449.

- D. Bloor, Mocny program socjologii wiedzy, „Literatura na świecie”, nr 5, 1991, s. 176-198.

- S. Harding, Rethinking standpoint epistemology. What is “Strong Objectivity?”

- K. Shrader-Frechette, Epistemology and Its Consequences for Policy, “Public Affairs Quarterly, nr 2 1995, s. 155-173.

- J. Woleński, Naturalizm, w: „Panorama współczesnej filozofii” red. Hołówka J., Dziobkowski B., PWN

- T. Williamson, What is naturalism? w: “Philosophical Methodology: The Armchair or the Laboratory?” red. Haug, M.C., Cambridge University Press

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się punkty uzyskane za:

(i) Cztery testy zaliczeniowe (po dwa testy na każdy semestr)

(ii) Kartkówki kontrolne

(iii) Aktywność podczas zajęć

Liczba dopuszczanych nieobecności podlegających usprawiedliwieniu (w semestrze): 2.

Zakres tematów:

Zakres zagadnień omawianych na ćwiczeniach:

- Źródła i przedmiot filozofii nauki

- Znaczenie filozofii nauki dla filozofii oraz dla nauki

- Struktura teorii naukowej

- Spór o kryterium demarkacji

- Procedury naukotwórcze

- Metodologia nauk szczegółowych

- Spór o realizm w filozofii nauki

- Status przedmiotów teoretycznych

- Społeczne aspekty nauki

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 16:45 - 18:15, sala 108 J. Łukasiewicza
Maciej Sendłak 20/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Krakowskie Przedmieście 3
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)