Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonalny opis języka 3007-L1A1FO
Ćwiczenia (CW) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 38
Literatura:

zob. literatura WYKŁAD

podstawowym podręcznikiem na ćwiczeniach jest książka M. Wiśniewskiego "Zarys fonetyki i fonologii współczesnego języka polskiego" (Wiśniewski 2001 i wydania późniejsze)

Metody i kryteria oceniania:

kontrola przygotowania do zajęć bieżących; pisemne zaliczenia; ustne zaliczenie rentgenogramów

Zakres tematów:

1. Głoska a litera. Alfabet fonetyczny. Podstawowe zasady zapisu fonetycznego. Wielofunkcyjność i. (2 godz.)

2. Ćwiczenia w analizie i zapisie tekstu słyszanego. (2 godz.)

3-4. Budowa aparatu mowy. Podział głosek: spółgłoski, samogłoski, półsamogłoski. Kryteria klasyfikacji spółgłosek. Spółgłoski miękkie i zmiękczone. Odczytywanie rentgenogramów spółgłoskowych. (4 godz.)

5. Kryteria klasyfikacji samogłosek i półsamogłosek. Ćwiczenia w zapisie fonetycznym. Ustalanie cech dystynktywnych fonemów niespółgłoskowych. (2 godz.)

6. Różnice regionalne w wymowie. Ćwiczenia w zapisie fonetycznym i transkrypcji fonologicznej. Ustalanie cech dystynktywnych fonemów spółgłoskowych. (2 godz.)

7-8. Charakterystyka upodobnień z uwzględnieniem interpretacji fonologicznej. Rozsunięcie artykulacyjne, uproszczenie grupy spółgłoskowej. (4 godz.)

9. Realizacja foniczna liter ą oraz ę. Interpretacja fonologiczna nosowości. (2 godz.)

10-11. Głoska a fonem. Cechy artykulacyjne a cechy dystynktywne fonemów spółgłoskowych. Opozycje fonologiczne. Neutralizacja opozycji. (4 godz.)

12-13. Ustalanie cech dystynktywnych tworzących fonem. Fonemy i ich realizacja: od fonemu do głoski i od głoski do fonemu. (4 godz.)

14. Prozodia w języku polskim: akcent i jego miejsce w wyrazie. Odstępstwa od paroksytonezy. Akcent zdaniowy. (2 godz.)

15. Repetytorium. (2 godz.)

Metody dydaktyczne:

ćwiczenia, dyskusja, prezentacje multimedialne, aktywne sprawdzanie wiedzy i umiejętności

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 6
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk 18/18 szczegóły
2 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Lokale w budynku Karowa 20, sala 212A
Natalia Siudzińska 18/18 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)