Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 3007-L1A2PP
Wykład (WYK) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Zakres tematów:

Szczegółowe zagadnienia tematyczne wykładu obejmują:

1. Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna – przedmiot badań i perspektywy rozwoju w świetle dynamicznych zmian cywilizacyjnych i społecznych;

- przedmiot badań pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej

- podejście pryncypialno-dedukcyjne a dynamiczno-indukcyjne

- relacja teoria a praktyka edukacyjna

- pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna w ujęciu historycznym

2. Rozwój dziecka we wczesnym dzieciństwie w świetle współczesnych koncepcji psychologicznych;

3.Rola nauczyciela wczesnej edukacji. Od porozumiewania się do kształcenia. Progi edukacyjne przedszkole-szkoła i w szkole podstawowej. Doświadczenia polskie i międzynarodowe;

-zadania nauczyciela wczesnej edukacji: rozwijanie kompetencji, poczucia kompetencji, stymulowanie aktywności, rozwijanie poczucia własnej wartości.

- indywidualne teorie nauczycieli (ideologie) a praktyka edukacyjna

- modele bycia nauczycielem

- specyfika pracy nauczyciela wczesnej edukacji

4.Nierówności społeczne w polskim systemie edukacyjnym: dzieci z obszarów biedy i zaniedbań kulturowych;

5. Proces przedszkolnej i szkolnej socjalizacji

- socjalizacja w teoriach socjologicznych (teorie funkcjonalno-strukturalne, teoria konfliktów, podejście interpretatywne)

- socjalizacja w teoriach psychologicznych (behawioryzm, teorie humanistyczne, podejście poznawcze)

6. Warunki rozwoju myślenia uczniów w edukacji wczesnoszkolnej

- bariery rozwoju myślenia

- rola nauczyciela w rozwijaniu myślenia dzieci

7. Tutoring rówieśniczy w edukacji elementarnej i jego znaczenie w procesie uczenia się.

- rodzaje tutoringu (partner wie” więcej lub” wie inaczej”)

- znaczenie tutoringu rówieśniczego w rozwoju poznawczym dzieci

8. Reformy wczesnej edukacji w latach 1999-2017: podstawy programowe, podręczniki; obraz świata w szkolnych podręcznikach; płeć kulturowa a szkolne podręczniki

9. Umiejętności językowe i matematyczne dzieci kończących I etap edukacji w świetle badań.

10. Poznawanie uczniów, motywowanie do uczenia się i ocenianie ich szkolnych osiągnięć

- diagnoza i jej znaczenie dla edukacji

- motywacja do uczenia się i jej uwarunkowania

- pojęcie i funkcje oceniania

- ocenianie kształtujące (formatywne) a ocenianie sumatywne

- ocenianie opisowe we wczesnej edukacji: szanse i ograniczenia.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 4
Małgorzata Żytko 34/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)