Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Język i kultura hebrajska(Z) 3600-7-HE4-JKH(Z)
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 90
Limit miejsc: 20
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Podręczniki/ Textbooks:

R. Bliboim, Shom`im ivrit, Academon, Jerusalem.

V. Ishay, A. Bar-Kol, Kmo Kelim Shluvim, Academon, Jerusalem.

G. Lanzberg, Tachbir Meshulav, Academon, Jerusalem

N. Kedar, Netiyot ha-poal, Nira Kedar 2001.

Słowniki/ Dictionaries:

E. Shoshan, Ha-milon ha-ivri ha-merukaz, Kiryat Sefer, Jerusalem 1993.

http://www.milon.co.il/

mat. własne

Metody i kryteria oceniania:

- kontrola obecności,

- ocena ciągła (bieżące przygotowanie do zajęć i aktywność),

- kolokwia,

- prace pisemne

- egzamin pisemny na koniec roku

Zakres tematów:

Podczas zajęć będą czytane i omawiane następujące teksty:

Jedna kultura, tysiąc barw. Czym jest kultura izraelska?

Opowiadania J. Birsteina, E. Kereta, A. Epsteina.

Biografie znanych Izraelczyków- rozmowa z Haimem Cohenem.

Biografia Brata Daniela. Kto jest Żydem?

Listy: przykłady listów z różnych okresów rozwoju j. hebrajskiego (listy do rabina Shaha, korespondencja Dawida Ben Guriona, pytania do Jeshajahu Leibowitza)

Wolność prasy w Izraelu- „Sprawa linii 300”. Wywiad z fotografem Shlomo Arad i Alexem Liebek.

Prawo do prywatności a wolność prasy.

Czasownik;

- czasownik słaby: typ ajn-waw,

- z podwojoną drugą rdzenną,

Składnia:

- grupa imienna: liczba mnoga rzeczownika, status constructus, liczebnik, rzeczownik z sufiksem, grupa imienna z prefiksem.

- przyimki- odmiana, rekcja czasownika

Metody dydaktyczne:

• symulacje,

• projekty studenckie – indywidualne i zespołowe,

• gry sytuacyjne,

• dyskusje i debaty,

• „burza mózgów”,

• wywiady,

• analiza dokumentów źródłowych,

• dyskusja

metody audiowizualne

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 11:30 - 13:00, sala 110
każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 110
każdy wtorek, 11:30 - 13:00, sala 110
Angelika Adamczyk, Marta Dudzik-Rudkowska 4/20 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek dydaktyczny - Tyniecka 15/17
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)