Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wstęp do językoznawstwa 3020-BA1WJO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: 26
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Studenci umieją wskazać zalety i ograniczenia poszczególnych propozycji metodologicznych oraz zastosować je do wybranych przykładów wyrażeń językowych. Stosują poznany aparat do analiz antropologicznych i kulturoznawczych

Metody i kryteria oceniania:

Egzamin testowy wielokrotnego wyboru; pytania obejmują rozwiązywanie zadań i rozpoznawanie charakterystycznych fragmentów tekstów teoretycznych

Zakres tematów:

1. Perspektywy filozoficzne: znaczenie w filozofii języka: problem nazw pustych, problem deskrypcji określonych, problem nazw własnych; znaczenie jako warunki prawdziwości i jako propozycje

2. Perspektywy językoznawcze: strukturalizm europejski

3. Perspektywy językoznawcze: relatywizm językowy

4. Perspektywy językoznawcze: uniwersalizm semantyki (lingua mentalis)

5. Perspektywy językoznawcze: uniwersalność gramatyki (generatywizm)

6. Perspektywy językoznawcze: autonomia i nieautonomia językoznawstwa

7. Perspektywy językoznawcze: językoznawstwo kognitywne (uniwersalizm i relatywizm)

8. Między językoznawstwem a filozofią języka: teoria aktów mowy

9. Między językoznawstwem a filozofią języka: intencjonalna teoria znaczenia

10. Między językoznawstwem a filozofią języka: znaczenie i rozumienie -- implikatury konwersacyjne

11. Między językoznawstwem a filozofią języka: znaczenie i rozumienie – presupozycje

12. Między językoznawstwem a filozofią języka: znaczenie i rozumienie – teoria relewancji

13. Między językoznawstwem a filozofią języka: znaczenie i rozumienie – teoria argumentacji

Metody dydaktyczne:

Metoda podawcza z elementami dyskusji i krytyczna lektura tekstów teoretycznych

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy poniedziałek, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 02
każdy poniedziałek, 8:00 - 9:30, Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8, sala 112
Paweł Brudzyński 29/32 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)