Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Historia literatury litewskiej 1 3020-BA2HL1
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 8
Zakres tematów:

1. Ogólna charakterystyka początków piśmiennictwa na Litwie – piśmiennictwo starolitewskie w języku staroruskim (kroniki, Statuty Litewskie) i łacińskim (M. Lituanus,

M. Hussovianus, J. Radvanus).

2. Litewska literatura dawna w języku litewskim – ogólna charakterystyka, periodyzacja, kontekst historyczno-społeczny, korespondencja władców Litwy: Mendoga, Giedymina, Witolda.

3. Reformacja i renesans – protestantyzm na Litwie i we wschodnich Prusach (A. Kulvietis, S. Rapolionis, V. Agripa, działalność drukarni M. Radziwiłła Czarnego).

4. Pierwsze druki w języku litewskim (M. Mažvydas Catechismusa prasty szadei). Inni twórcy literatury XVI wieku: P. Gradauskas/ P. Gradowski, E. Piligrimovijus/ E. Pielgrzymowski, A. Rimša/ Rymsza.

5. Literatura religijna na Litwie: przekłady Biblii, postylle, zbiory kazań, rola Kiejdan jako ośrodka kultury (M. Daukša Postilla Catholica, literatura litewskich kalwinów

(M. Pietkiewicz Polski z Litewskim katechism, hymny,

J. Morkūnas (J. Markowicz) i luteran (hymny, J. Bretkūnas Postilla).

6. Literatura baroku na Litwie (K. Širvydas, D. Kleinas,

J. Šulcas), wspomnienia, dzienniki podróży (Peregrynacja do Ziemi Świętej (1582-1584) M. Radziwiłła Sierotki, Pamiętnik Teodora Jewłaszewskiego nowogrodzkiego podsędka, 1546-1604”, Diariusz podróży po Europie w latach 1677-1678

T. Billewicza).

7. Literatura epoki oświecenia (P. Ruigys, G. Ostermejeris,

K. G. Milkus, A. F. Šimelpenigis-młodszy, K. Donelaitis

(Metai)).

8. Literatura litewska (k. XVIII – 1863) – ogólna charakterystyka. Dwujęzyczna twórczość poetów końca XVIII - I połowy XIX wieku (A. Klementas/ A. Klement, D. Poška/ D. Paszkiewicz, A. Strazdas/ A. Drozdowski, S. T. Valiūnas/ S. T. Walenowicz).

9. Litewska historiografia, folklorystyka, poezja i proza dydaktyczna w I połowie XIX wieku (S. Daukantas, L. Rėza,

S. Stanevičius/ S. Staniewicz, L. A. Jucevičius/

L. A. Jucewicz, M. Valančius).

10. Litewscy twórcy połowy XIX wieku (K. Praniauskaitė/

K. Proniewska, K. Kairys, V. Ažukalnis, K. Nezabitauskis, A. Tatarė).

11. Litewscy romantycy: A. Baranauskas/ A. Baranowski (Anykščių šilelis) – J. Mačiulis (Maironis).

12. Sytuacja literatury i kultury litewskiej w II połowie XIX wieku w kontekście ruchu odrodzenia narodowego („Aušra”, „Varpas”), rozwój litewskiej poezji (P. Vaičaitis, V. Kudirka, A. Vienažindys).

13-14. Rozwój litewskiej prozy i dramatu w II połowie XIX wieku i na początku XX (J. Beniuševičiūtė-Žymantienė (Žemaitė), G. Petkevičaitė-Bitė, S. Ivanauskaitė-Pšibiliauskienė i M. Ivanauskaitė-Lastauskienė (Lazdynų Pelėda), J. Biliūnas, M. Pečkauskaitė (Šatrijos Ragana),

V. Pietaris, A. Fromas-Gužutis, J. Vilkutaitis-Keturakis).

15. Charakterystyka głównych tendencji rozwoju literatury litewskiej i zjawisk życia literacko-kulturalnego na Litwie

w latach 1905-1918 (J. A. Herbačiauskas/J. A. Herbaczewski,

M. K. Čiurlionis, S. Kymantaitė-Čiurlionienė).

Metody dydaktyczne:

Zajęcia realizowane w formie wykładu nt. zagadnień wedle spisu tematów połączonego z elementami swobodnej i kierowanej dyskusji wokół wybranych utworów literatury litewskiej.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 (brak danych), (sala nieznana)
Inesa Szulska 0/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)