Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Literatura polska lat 1918-1945 3001-11B1W1
Ćwiczenia (CW) Semestr zimowy 2023/24

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 102
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

Lektury obowiązkowe

Syntezy historycznoliterackie

1. Słownik literatury polskiej XX wieku, red. A. Brodzka i in. (1992).

2. Kwiatkowski J., Literatura Dwudziestolecia (1990).

3. Literatura polska 1918–1975, red. A. Brodzka i in., t. 1, (1975), t. 2 (1993), t. 3, cz. I, (1996).

4. J. Święch, Literatura polska w latach drugiej wojny światowej (1997).

5. T. Drewnowski, Literatura polska 1944-1989. Próba scalenia (2004).

Utwory literackie

1. Poezja polska dwudziestolecia międzywojennego. Antologia, oprac. M. Głowiński, J. Sławiński, t. 1–2. Orientacja w poezji Skamandra, Awangardy Krakowskiej, Kwadrygi, Żagarów.

2. Baczyński Krzysztof K., wybór wierszy.

3. Broniewski Władysław, wybór wierszy.

4. Choromański Michał, Zazdrość i medycyna.

5. Czechowicz Józef, wybór wierszy.

6. Dąbrowska Maria, Noce i dnie

7. Dąbrowska Maria, Ludzie stamtąd (wybrane opowiadanie)

8. Gombrowicz Witold, Ferdydurke.

9. Gombrowicz Witold, Pamiętnik z okresu dojrzewania (np. Tancerz mecenasa Kraykowskiego)

10. Irzykowski Karol, Wybór pism krytycznoliterackich (Programofobia; Godność krytyki).

11. Iwaszkiewicz Jarosław, wybór opowiadań.

12. Kaden-Bandrowski Juliusz, Generał Barcz.

13. Kuncewiczowa Maria, Cudzoziemka.

14. Lechoń Jan, wybór wierszy.

15. Leśmian Bolesław, wybór wierszy.

16. Miłosz Czesław, wybór wierszy.

17. Nałkowska Zofia, Dzienniki czasu wojny.

18. Pawlikowska-Jasnorzewska Maria, wybór wierszy.

19. Peiper Tadeusz, Tędy. Nowe usta.

20. Przyboś Julian, wybór wierszy.

21. Schulz Bruno, Sklepy cynamonowe

22. Staff Leopold, wybór wierszy.

23. Stempowski Jerzy, Nowe marzenia samotnego wędrowca

24. Tuwim Julian, wybór wierszy.

25. Uniłowski Zbigniew, Wspólny pokój.

26. Wierzyński Kazimierz, wybór wierszy.

27. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Pożegnanie jesieni lub Nienasycenie.

28. Witkiewicz Stanisław Ignacy, Matka, Szewcy.

29. Wittlin Józef, Sól ziemi.

30. Żeromski Stefan, Przedwiośnie.

Lektury dodatkowe (5 pozycji do wyboru)

1. Berent Wacław, Diogenes w kontuszu.

2. Boguszewska Helena, Całe życie Sabiny.

3. Breza Tadeusz, Adam Grywałd.

4. Miciński Bolesław, Podróże do piekieł lub Portret Kanta.

5. Dołęga-Mostowicz Tadeusz, Kariera Nikodema Dyzmy.

6. Fryde Ludwik, Wybór pism krytycznych (Conrad i kryzys powieści psychologicznej lub Trzy pokolenia literackie)

7. Gajcy Tadeusz, wybór wierszy.

8. Witold Gombrowicz, Ślub lub Operetka.

9. Grabiński Stefan, wybrane opowiadanie

10. Irzykowski Karol, Walka o treść (Teść i forma. Studium z literackiej teorii poznania. Polemika ze St. I. Witkiewiczem)

11. Jasieński Bruno, Palę Paryż.

12. Jaworski Roman, Wesele Hrabiego Orgaza.

13. Koniński Karol Ludwik, Szkice krytyczne (Etyzm w krytyce literackiej. O poglądach krytyckich Karola Irzykowskiego)

14. Liebert Jerzy, wybór wierszy.

15. Rembek Stanisław, W polu.

16. Szaniawski Jerzy, dramat do wyboru.

17. Trzebiński Andrzej, Aby podnieść różę

18. Vincenz Stanisław, Na wysokiej połoninie, t. 1.

19. Wat Aleksander, Bezrobotny Lucyfer.

Efekty uczenia się:

Wiedza:

- Student orientuje się w dynamice rozwoju procesu historycznoliterackiego, zna tematy i idee pisarskie ze szczególnym uwzględnieniem twórców współczesnej literatury polskiej.

Umiejętności:

- Student czyta, interpretuje i analizuje teksty literackie, uwzględniając kontekst historyczny, kulturowy oraz teksty o charakterze naukowym.

- Ma pogłębioną umiejętność krytycznego spojrzenia na proces historycznoliteracki i właściwego sytuowania w nim różnych zjawisk społeczno-kulturowych.

Kompetencje społeczne:

- Student jest świadomy posiadanej przez siebie wiedzy i zna zakres nabytych umiejętności, rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się i rozwoju.

- Student ma dogłębną świadomość znaczenia europejskiego i narodowego dziedzictwa kulturowego dla rozumienia wydarzeń społecznych i kulturalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Student oceniany jest systematycznie na podstawie obecności i aktywności na zajęciach. Oceny zakresu wiedzy studenta dokonywane są za pomocą sprawdzianów pisemnych / egzaminów i kolokwiów ustnych / sprawdzania prac semestralnych i rocznych. Kryteria oceny obejmują wiedzę merytoryczną (historycznoliteracką), umiejętności interpretacyjne, umiejętności formułowania wypowiedzi (ustnej i pisemnej) oraz ogólną orientację w kulturze XX wieku.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 11:30 - 13:00, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 6
Marcin Czardybon 18/17 szczegóły
2 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 6
Marcin Czardybon 17/17 szczegóły
3 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, Budynek Wydziału Polonistyki, sala 27
Łukasz Żurek 16/17 szczegóły
4 każdy piątek, 11:30 - 13:00, Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8, sala 126
Marcin Czardybon 17/17 szczegóły
5 każdy piątek, 13:15 - 14:45, Lokale w budynku Kupców - Oboźna 8, sala 126
Marcin Czardybon 18/17 szczegóły
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności mapa serwisu USOSweb 7.0.4.0-4 (2024-07-15)