Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Frontiers of Science (in cooperation with Columbia College) 3700-AL-FoS
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 60
Limit miejsc: (brak limitu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Efekty uczenia się:

Dzięki uczestnictwu w przedmiocie studentka:

– Potrafi zidentyfikować i opisać najistotniejsze naukowe osiągnięcia i największe niewiadome w obrębie dyscyplin nauki prezentowanych w czterech modułach, tj. neuropsychologii, fizyki/astrofizyki, biofizyki chemicznej oraz nauk o ziemi.

– Potrafi zidentyfikować i opisać najnowsze osiągnięcia interdyscyplinarnych metod badawczych w obrębie nauk przyrodniczych

– Potrafi dostosować poziom prezentacji materiału (pisemnego i ustnego) do potrzeb publiczności

– docenia i wykorzystuje zasady pracy w grupie, rozumiejąc jej potrzebę i istotność

– rozpoznaje i docenia dynamikę rozwoju naukowego, kulturowego i społecznego oraz zapoznaje się z nowymi metodami i paradygmatami badawczymi

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę końcową składają się następujące elementy:

– 4 quizy/kolokwia następujące po każdym module zajęć (do oceny końcowej liczą się 3 najlepsze wyniki kolokwiów; każde stanowi po 10% oceny końcowej) – w sumie 30% oceny

– praca na zajęciach, aktywna obecność i przygotowanie do zajęć (zarówno ćwiczeń, jak i sesji Q&A) – 40% oceny

– grupowy projekt semestralny – 30% oceny

Nagrania wykładów

Konwersatoria w sali wykładowej

Sesje Q&A w sali wykładowej lub online

Zakres tematów:

Przedmiot składa się z czterech modułów, z których każdy poświęcony jest jednej dziedzinie nauki: Mind and Brain (neuropsychologia), Physics and Reality (fizyka/astrofizyka), Molecules and Life (biofizyka chemiczna) oraz Climate and Us (nauki o ziemi).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy czwartek, 13:15 - 14:45, sala 11
Janusz Cukras, Katarzyna Szafranowska, Aleksandra Szaniawska 11/14 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Dydaktyczny - Dobra 72
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)