Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Funkcjonalny opis języka 3007-L1A2FO
Wykład (WYK) Rok akademicki 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 34
Efekty uczenia się:

Wykład służy zdobyciu podstaw teoretycznych, koniecznych do rozumienia zjawisk zachodzących na różnych poziomach języka i umożliwiających samodzielną analizę przykładów i studiowanie literatury przedmiotu.

Zakres tematów:

1. Struktura języka i struktura wypowiedzi. Hierarchiczna budowa języka. Jednostki poszczególnych podsystemów (fonologicznego - morfologicznego - składniowego) i ich specyfika. Polszczyzna jako język fleksyjny. Opozycja fleksyjna i neutralizacja opozycji.

2. Wyraz jako obiekt gramatyki. Proporcja jako zasada delimitacji jednostek znaczących. Jednostki analizy morfologicznej. Budowa formy wyrazowej: temat fleksyjny + wykładniki funkcji gramatycznych. Charakterystyka tematu fleksyjnego: temat podstawowy i tematy alternacyjne; typy alternacji; supletywizm. Typy wykładników gramatycznych. Synkretyzm form gramatycznych.

3. Kategoria gramatyczna. Typy kategorii: fleksyjne i słownikowe. Problem znaczenia gramatycznego (kategorie nominatywne i tekstowe). Składniowa charakterystyka kategorii.

4. Gramatyczna klasyfikacja leksemów a podział na części mowy. Podział tradycyjny: pytanie o kryteria. Przykłady klasyfikacji semantycznej (T. Milewski), fleksyjnej (Z. Saloni), składniowej (R. Laskowski, H. Wróbel).

5. Czasownik jako centrum zdaniotwórcze. Przegląd kategorii werbalnych: tryb, czas, osoba. Problem aspektu i strony.

Podstawowe klasy semantyczne orzeczeń: modele konotacyjne.

6. Rzeczownik jako centrum grupotwórcze. Przegląd kategorii imiennych: przypadek. Liczba jako kategoria fleksyjna i jako kategoria klasyfikująca. Rodzaj jako kategoria fleksyjna i jako kategoria klasyfikująca. Klasyfikacje rodzajowe rzeczownika. Problem deprecjatywności. Problem stopnia.

7. Fleksja w służbie składni. Wykładniki kategorii składniowo uzależniających jako wykładniki związków składniowych. Akomodacja formalna wyrażeń: jednostronna i wzajemna; bezpośrednia i pośrednia.

9. Struktura wypowiedzi: wyznaczniki tematu; problem referencji (rola zaimków osobowych i wskazujących), kwantyfikacji (liczebnik i kategoria liczby) i lokalizacji (lokalizatory jako klasa leksemów); wyznaczniki aktualizacji zdarzenia: prozodyczne, gramatyczne, leksykalne wykładniki modalności; gramatyczne i leksykalne wykładniki temporalizacji Inne składniki charakteryzujące wypowiedź (komentarze wartościujące).

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każda środa, 13:15 - 14:45, sala 17
Katarzyna Dróżdż-Łuszczyk 31/34 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)