Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Konwersatorium językoznawcze 1 3020-BA2KJ1
Konwersatorium (KON) Semestr letni 2022/23

Informacje o zajęciach (wspólne dla wszystkich grup)

Liczba godzin: 30
Limit miejsc: 4
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę
Literatura:

1. Bartmiński, Jerzy (2001), Współczesny język polski. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

2. Brückner Aleksander (1979), Starożytna Litwa, ludy i Bogi. Olsztyn: Pojezierze

3. Čepienė Irena (1992), Lietuvių Etninės Kultūros Istorija. Kowno: Šviesa

4. Dundulienė, Pranė (1988). Lietuvių Liaudies Kosmologija. Wolno: Mokslas

5. Greimas, Algirdas J. (2007), O Bogach i Ludziach, Studia o mitologii litewskiej. Kęty: Wydawnictwo Marek Derewiecki

6. Grzegorczykowa Renata (2001), Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Wydanie 3. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN

7. Jakaitienė Evalda (2009), Leksikologija. Vilnius: VU leidykla

8. Langacker, Ronald (2011) Gramatyka kognitywna Wprowadzenie, Wydanie 1. Kraków: Universitas

9. Levi-Strauss (2000) Struktura mitu w Antrolopologia strukturalna, Warszawa 185-208

10. Polański Kazimierz (1993), red., Encyklopedia językoznawstwa ogólnego, Wrocław, Ossolineum.

11. Propp Władimir I. (1976), Morfologia bajki. Warszawa

12. Sabaliauskas Algirdas (1986), Mes Baltai. Kowno: Šviesa

13. Smoczyński Wojciech (2001), Język litewski w perspektywie porównawczej. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego

14. Smoczyński Wojciech (2007) Słownik etymologiczny języka litewskiego. Lietuvių kalbos etimologinis žodynas. Wilno: Wydawnictwo Uniwersytetu Wileńskiego

Efekty uczenia się:

Po ukończeniu kursu student:

Operuje siatką podstawowych pojęć i terminów z zakresu leksykografii i semantyki;

Potrafi dobrać odpowiednią metodologię służącą do opisu zjawisk językowych;

Analizuje proste teksty kultury;

Rozumie wpływ języka na konceptualizacją świata.

Metody i kryteria oceniania:

Test końcowy przeprowadzany w formie pisemnej zawierający pytania otwarte oraz pytania wyboru, czas pisania: 90 minut.

Zakres tematów:

1. Problemy teoretyczne semantyki.

2. Semantyka generatywna.

3. Semantyka kognitywna.

4. Model sens↔tekst.

5. Leksykologia.

6. Pojęcie językowego obrazu świata i sposoby jego rekonstrukcji,

7. Hipoteza Sapira – Whorfa.

8. Język w kontekście kultury.

9. Słownictwo jako interpretowanie świata.

10. Wybrana problematyka mitologii litewskiej w ujęciu Greimasa.

Grupy zajęciowe

zobacz na planie zajęć

Grupa Termin(y) Prowadzący Miejsca Liczba osób w grupie / limit miejsc Akcje
1 każdy wtorek, 13:15 - 14:45, sala 28A
Paweł Brudzyński 1/10 szczegóły
Wszystkie zajęcia odbywają się w budynku:
Budynek Wydziału Polonistyki
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)