Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Wydział "Artes Liberales" - programy studiów

Poniższa lista przedstawia programy studiów oferowane przez wybraną jednostkę oraz jej jednostki podrzędne.

Kierunek Programy
Artes Liberales
Interdisciplinary Studies on Social Change: Mediterranean and Other European Borderlands
Migration Studies and New Societies
antropozoologia
antropozoologia – międzydziedzinowe studia przyrodniczo-społeczno-humanistyczne
archeologia
etnologia
filologia nowogrecka
historia
historia sztuki
kulturoznawstwo
kulturoznawstwo - cywilizacja śródziemnomorska
kultury Śródziemnomorza
literaturoznawstwo
muzykologia
nauki o sztuce
studia międzydziedzinowe MISH
studia międzyobszarowe MISH

pokaż wszystkie kierunki studiów

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)