Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia

Informacje o programie studiów

Kod: S1-NJO-A-HiS
Nazwa: Nauczanie języków obcych, j. angielski, dod. Historia i społeczeństwo, stacjonarne, I stopnia
Tryb studiów: Stacjonarne
Rodzaj studiów: Pierwszego stopnia
Czas trwania: 3-letnie
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane w ramach wszystkich toków nauczania programu (w przypadku tego programu zdefiniowano tylko jeden możliwy tok nauczania). Kierunki: nauczanie języków obcych
Kierunki, specjalności i specjalizacje poznawane tylko w ramach niektórych toków nauczania programu (związane z konkretnymi etapami). Kierunki do
wyboru:
nauczanie języków obcych nauczanie języka angielskiego, specjalność dodatkowa: nauczanie przedmiotu Historia i społeczeństwo
Jednostki organizacyjne oferujące ten program studiów Jednostki: Uniwersytecki Ośrodek Kształcenia Nauczycieli Języka Angielskiego (od 1966) [ inne programy w tej jednostce ]

Jeśli interesują Cię konkretne, indywidualne wymagania, jakie musisz spełnić na aktualnym etapie studiów, to zajrzyj do modułu zaliczeń etapów:

moje zaliczenia etapów

Główny tok nauczania

Dodatkowe informacje

Warunki przyjęcia:

konkurs świadectw

Możliwe do uzyskania certyfikaty:
  • Licencjat na kierunku nauczanie języków obcych w zakresie nauczania języka angielskiego i nauczania przedmiotu historia i społeczeństwo
Uprawnienia zawodowe:

a) Absolwent uzyskał uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela poprzez realizację kształcenia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela (Dz.U.2012 poz. 131) w zgodzie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. 2017 poz. 1575).

b) Absolwent uzyskał przygotowanie do wykonywania zawodu nauczyciela w przedszkolu i w szkole podstawowej w zakresie języka angielskiego, a także w szkole podstawowej w zakresie przedmiotu Wiedza o społeczeństwie.

Dalsze studia:

studia drugiego stopnia

ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)