Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna
dr hab.

Bogusław Lackoroński

Zaloguj się, aby zobaczyć więcej.

Podstawowe informacje o użytkowniku

adiunkt w jednostce Katedra Prawa Cywilnego
współpracownik w jednostce Instytut Stosunków Międzynarodowych
współpracownik w jednostce Instytut Prawa Cywilnego

Terminy konsultacji dla studentów

Dyżury dr. hab. Bogusława Lackorońskiego w semestrze letnim 2023/2024 odbywają się w następujących terminach i miejscach:

1. środa 15:30-16:30, p. 428, CI I (budynek WPiA UW im. Leona Petrażyckiego)
2. środa 20:00-20:15, p. 1.15 CI II (budynek WPiA UW przy ul. Lipowej 4).

Duty hours in the winter semester 2023/2024 of dr hab. Bogusław Lackoroński are on:

1. Wednesdays from 3:30 pm to 4:30 pm in the building 'Collegium Iuridicum I' (in the main campus) in the room no. 428,
2. Wednesdays from 8:00 pm to 8:15 pm in the building 'Collegium Iuridicum II' (at Lipowa 4 St.) in the room no. 1.15.

Zainteresowania

Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego (części ogólnej, prawa rzeczowego i prawa zobowiązań) oraz prawa publicznego. Publikacje z zakresu prawa cywilnego dotyczą w szczególności problematyki odpowiedzialności za tzw. szkody pośrednie, klauzuli rebus sic stantibus, zobowiązań wyrażonych w walutach obcych oraz umowy o roboty budowlane. Współautor komentarza do kodeksu cywilnego pod red. Konrada Osajdy (wyd. el. w Legalis, C.H. Beck i druk. C.H. Beck, 2013 i 2017), komentarza do ustawy o spłacie niektórych niezaspokojonych należności przedsiębiorców, wynikających z realizacji udzielonych zamówień publicznych (wyd. el. w Lex, Wolters Kluwer – 2012; druk - C.H. Beck – 2013). Autor dwóch monografii: Odpowiedzialność cywilna za pośrednie naruszenia dóbr, Warszawa 2013 oraz Skutki czynności prawnych w czasie, Warszawa 2019.

Koordynowane przedmioty

2023L - Biznes w Azji 2100-MON-BAZJ-OG
2023L - Biznes w Azji 2104-M-D4BAZJ-SRG

Prowadzone przedmioty

Imiona
Bogusław
Nazwisko
Lackoroński
Stopnie i tytuły
dr hab.
PBN ID
3930006
Przejdź do planu
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)