Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Informacje o budynku
Pałac Czetwertyńskich

Informacje podstawowe

Kod: 1216
Nazwa: Pałac Czetwertyńskich
Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 30
Powiązane jednostki: Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
Opis:

Pałac wzniesiono według projektu Andrzeja Gołońskiego w latach 1844-1847 dla Seweryna Uruskiego, marszałka szlachty guberni warszawskiej. Budynek stanął w miejscu starszego, późnobarokowego pałacu Poniatowskich. Pamiątką po dawnej budowli jest tablica ufundowana przez właściciela, obecnie znajdująca się w murze od strony głównego dziedzińca uniwersyteckiego. Informuje ona, że w właśnie tutaj, późniejszy król Stanisław August, otrzymał wiadomość o wybraniu go na władcę przez sejm elekcyjny.

Pałac zaprojektowany przez Gołońskiego otrzymał formy późnego renesansu. Główny korpus budowli flankowany jest przez dwie ryzalitowane bryły nakryte mocno wysadzonym, bogato zdobionym gzymsem. W części centralnej znajduje się żeliwny balkon, a nad nim rzeźbiony kartusz z herbem Uruskich „Sas” wyrzeźbionym przez Ludwika Kauffmanna. Tarczę herbową przytrzymują wspięty koń i byk, a pod nią znajduje się na wstędze łacińska dewiza „AGES”, po polsku oznaczająca: będziesz czynił! Jej celem jest zachęta do działania, nie zaś poprzestawaniu na słownych deklaracjach.


Pierwotnie od strony Krakowskiego Przedmieścia znajdowała się w lewej części elewacji brama wjazdowa prowadząca na dziedziniec. Do oryginalnych elementów przyulicznych związanych z budynkiem należą żelazne pierścienie w elewacji służące do przywiązywania koni oraz słupki z łańcuchami oddzielające pałac od ulicy. Budynek rozbudowany jest w głąb działki, aż do wieży od strony wschodniej. Jest to najprawdopodobniej dawna wieża ciśnień lokalnego wodociągu.

Pod koniec XIX w. pałac przeszedł na własność rodziny Czetwertyńskich. W czasie II wojny światowej został spalony, a wnętrza uległy poważnym zniszczeniom. W latach 1948-1951 został odbudowany według projektu Jana Dąbrowskiego. Obecnie mieści się tu Wydział Geografii i Studiów Regionalnych.

Źródła

Kwiatkowska, M. Pałac Uruskich, Warszawa 1974, s. 50.

Oprac. dr Krzysztof Mordyński, Muzeum UW

Położenie na mapie

Sale

Wyświetlane są elementy 1..20  (spośród 20)
Numer/Nazwa saliarrow_drop_up Liczba miejsc
028-laboratorium 18 szczegóły
029-laboratorium 10 szczegóły
030-prac. komp. 15 szczegóły
102 121 szczegóły
107 30 szczegóły
108 48 szczegóły
111 79 szczegóły
115 36 szczegóły
126 28 szczegóły
13-prac.komp. 15 szczegóły
20A - pracownia szczegóły
20A-prac.komp. 15 szczegóły
20B-prac.komp. 15 szczegóły
211-pracownia 12 szczegóły
213 20 szczegóły
220 24 szczegóły
221 28 szczegóły
301 25 szczegóły
55 szczegóły
8 28 szczegóły
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.0.0-1 (2023-09-06)