Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Pracownia technik pomiarowych

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2F14 Kod Erasmus / ISCED: 13.202 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Pracownia technik pomiarowych
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Fizyka, I stopień; przedmioty obowiązkowe na II roku
Strona przedmiotu: http://pracownie1.fuw.edu.pl/techpom/
Punkty ECTS i inne: 5.00
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Głównym celem Pracowni fizycznej jest zapoznanie studentów z

technikami eksperymentalnymi stosowanymi w różnych działach fizyki.

Warunkiem przystąpienia do tych zajęć jest zaliczenie części pracownianej przedmiotu Analiza niepewności pomiarowych i pracowni wstępnej (1100-1AF25) lub podobnych zajęć.

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis: (tylko po angielsku)

The Laboratory of Measurement Techniques aims at teaching of carrying out basic types of experiments in mechanics, thermodynamics, physics of electromagnetic waves and contemporary physics.

Pełny opis:

Pracownia technik pomiarowych służy zapoznaniu studentów z podstawowymi typami doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej. Ćwiczenia wykonywane są pod kierunkiem asystenta. Studenci wybierają ćwiczenie do wykonania z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem i otrzymują instrukcję umożliwiającą przygotowanie się do ćwiczenia. Przygotowanie do ćwiczenia sprawdza i ocenia asystent prowadzący ćwiczenie. Wykonanie ćwiczenia polega na przeprowadzeniu odpowiednich pomiarów, ich opracowaniu i dyskusji. Efektem wykonania ćwiczenia jest opis, który jest oceniany przez asystenta. W trakcie semestru należy wykonać co najmniej 8 ćwiczeń.

Program:

W ramach Pracowni można wykonywać następujące ćwiczenia (z aktualną numeracją) :

1. Mechanika:

(1) Tor powietrzny-druga zasada dynamiki.

(20) Badanie drgań struny.

(21) Badanie drgań poprzecznych pręta.

(104) Pomiar prędkości dźwięku w powietrzu.

2. Optyka:

(52) Interferencyjny pomiar krzywizny soczewki (pierścienie Newtona).

(57) Wyznaczenie współczynnika załamania rutylu dla promienia zwyczajnego i nadzwyczajnego.

(59) Wyznaczenie współczynnika załamania powietrza.

(O5) Doświadczenie Younga dla światła laserowego.

(O9) Badanie widm optycznych za pomocą spektrometru.

3. Mikrofale:

(110) Mikrofalowy interferometr Michelsona.

(111) Doświadczenie Younga przy użyciu mikrofal.

(114) Badanie polaryzacji fal elektromagnetycznych.

Warunkiem rozpoczęcia wykonywania ćwiczeń z zakresu Pracowni technik pomiarowych jest zaliczenie przedmiotu Analiza niepewności i Pracownia wstępna.

Obecność na zajęciach jest obowiązkowa. Nieobecność z powodu choroby należy usprawiedliwić zaświadczeniem lekarskim. Dozwolone jest nie więcej niż cztery nieobecności, w tym maksymalnie dwie nieusprawiedliwione.

W semestrze przewidziane są terminy dodatkowe dla osób, które z przyczyn losowych nie mogły być obecne na zajęciach.

Literatura:

1. Henryk Szydłowski, Pracownia Fizyczna

Efekty uczenia się:

Znajomość podstawowych typów doświadczeń w zakresie mechaniki, fal elektromagnetycznych i fizyki współczesnej; umiejętność analizy statystycznej danych doświadczalnych; umiejętność dopasowania modelu teoretycznego i dyskusji wyników doświadczalnych.

Metody i kryteria oceniania:

Po wykonaniu ćwiczenia w laboratorium oceniane jest sprawozdanie z wykonanego doświadczenia. Przewidziane są dodatkowe ćwiczenia dla osób, chcących poprawić ocenę. Maksymalnie można wykonać dwanaście ćwiczeń. Ocena z Pracowni wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej najlepszych dziesięciu ocen uzyskanych z poszczególnych ćwiczeń. W przypadku wykonania mniej niż dziesięciu ćwiczeń, oceny do średniej są uzupełniane ocenami niedostatecznymi.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Andrzej Witowski
Prowadzący grup: Jan Kurpeta, Michał Mikołajczyk, Magdalena Posiadała-Zezula, Aleksandr Ramaniuk, Dominika Szczepanik, Mateusz Tokarczyk, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 45 godzin, 100 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Aneta Drabińska
Prowadzący grup: Marta Borysiewicz, Aneta Drabińska, Maciej Krajewski, Jan Kurpeta, Monika Mietelska, Magdalena Posiadała-Zezula, Dominika Szczepanik, Andrzej Witowski, Agnieszka Wołoś
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.