Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Chemia fizyczna

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-2BB13 Kod Erasmus / ISCED: 13.302 / (0531) Chemia
Nazwa przedmiotu: Chemia fizyczna
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy:
Punkty ECTS i inne: 3.00
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

obowiązkowe

Założenia (opisowo):

Wykład dla studentów II roku kierunku Zastosowania Fizyki w Biologii i Medycynie (specjalność Biofizyka Molekularna oraz Projektowanie Molekularne i Bioinformatyka), wymagane zaliczenie wykładu z Chemii Ogólnej i Chemii Organicznej

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Wykład obejmuje wybrane zagadnienia z chemii fizycznej dotyczące molekularnych mechanizmów procesów zachodzących w środowisku oraz organizmach żywych

Pełny opis:

W ramach wykładu omawiane są mechanizmy procesów fizykochemicznych zachodzących z udziałem związków nieorganicznych, organicznych oraz cząsteczek biologicznych (nukleozydów, nukleotydów, kwasów nukleinowych i białek)

Program

1. Stan stały, ciekły i gazowy, przemiany fazowe

2. Roztwory doskonałe i rzeczywiste

3. Dyfuzja w roztworach

4. Zjawiska powierzchniowe

5. Termodynamiczny opis roztworów elektrolitów

6. Ogniwa elektrochemiczne

7. Funkcje stanu (entalpia, entropia, potencjal termodynamiczny)

8. Równowaga chemiczna

9. Kinetyka reakcji chemicznych

10. Teoria zderzeń i kompleksu aktywnego

11. Równania kinetyczne

12. Reakcje katalityczne

13. Oddziaływanie promieniowania UV/VIS z materią

14. Reakcje fotochemiczne (prawa fotochemii, wydajność

kwantowa, fotokataliza, fotosensybilizacja)

Opis przygotował Elżbieta Bojarska, maj 2010

Literatura:

1. P.W. Atkins, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN

2. K. Pigoń, Z. Ruziewicz, Chemia fizyczna, Wydawnictwo Naukowe PWN

Efekty uczenia się:

Wiedza

1. znajomość praw fizykochemicznych opisujących przemiany materii

2. znajomość procesów fizykochemicznych w stanie podstawowym i wzbudzonym

Umiejętności

1. umiejętność wyjaśnienia mechanizmów przemian fizykochemicznych w układach modelowych i rzeczywistych

2. umiejętność korzystania z literatury w zakresie chemii fizycznej

3. umiejętność powiązania różnych procesów fizykochemicznych w środowisku i w organizmach żywych

Postawy

1. świadomość roli badań fizykochemicznych w biologii i medycynie

Metody i kryteria oceniania:

Obecność na wykładach i ćwiczeniach jest obowiązkowa

Dopuszczalna liczba nieobecności podlegających usprawiedliwieniu:

Wykład - dwie w semestrze

Ćwiczenia – jedna w semestrze

Warunki zaliczenia:

1. Kartkówki na początku każdych ćwiczeń. Warunkiem dopuszczenia do egzaminu jest uzyskanie minimum 60% punktów (sumarycznie, a nie z każdej kartkówki). Kolokwium dla osób niespełniających tego warunku odbędzie się na ostatnich ćwiczeniach w semestrze.

2. Egzamin ustny

Warunki zaliczenia poprawkowego:

Egzamin ustny w sesji poprawkowej

Praktyki zawodowe:

Brak

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2020/21" (zakończony)

Okres: 2020-10-01 - 2021-01-31
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 15 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Wykład, 30 godzin, 80 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Maria Bzowska, Krzysztof Krawiec
Prowadzący grup: Małgorzata Bartkiewicz, Krzysztof Krawiec
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Egzamin
Wykład - Egzamin
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.