Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki - Centralny System Uwierzytelniania
Strona główna

Chór Wydziału Fizyki

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 1100-CWF-OG
Kod Erasmus / ISCED: (brak danych) / (brak danych)
Nazwa przedmiotu: Chór Wydziału Fizyki
Jednostka: Wydział Fizyki
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie humanistyczne
Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Wydziału Fizyki
Punkty ECTS i inne: 6.00 Podstawowe informacje o zasadach przyporządkowania punktów ECTS:
  • roczny wymiar godzinowy nakładu pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się dla danego etapu studiów wynosi 1500-1800 h, co odpowiada 60 ECTS;
  • tygodniowy wymiar godzinowy nakładu pracy studenta wynosi 45 h;
  • 1 punkt ECTS odpowiada 25-30 godzinom pracy studenta potrzebnej do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się;
  • tygodniowy nakład pracy studenta konieczny do osiągnięcia zakładanych efektów uczenia się pozwala uzyskać 1,5 ECTS;
  • nakład pracy potrzebny do zaliczenia przedmiotu, któremu przypisano 3 ECTS, stanowi 10% semestralnego obciążenia studenta.
Język prowadzenia: polski
Założenia (opisowo):

Rejestracji na przedmiot dokonuje się po przejściu postępowania kwalifikacyjnego w formie przesłuchania. Aby umówić się na przesłuchanie, należy napisać na adres chor@fuw.edu.pl. Informacje o terminach naborów są zamieszczane w aktualnościach na stronie internetowej chóru: https://chor.fuw.edu.pl/index.php/aktualnosci/. Nabór jest prowadzony na cały rok akademicki. Uczestnictwo w przedmiocie nie wymaga przygotowania muzycznego ani znajomości nut. Więcej informacji na temat postępowania kwalifikacyjnego dostępnych jest na stronie internetowej chóru: https://chor.fuw.edu.pl/index.php/dolacz-do-nas/

Pełny opis:

Uczestnictwo w zajęciach umożliwia rozwój w zakresie emisji głosu i śpiewu chóralnego. Są to zajęcia zbiorowe, odbywające się raz w tygodniu, we wtorki, w godzinach 17:30 - 20:00. Próby Chóru odbywają się raz w tygodniu w budynku Wydziału Fizyki UW przy ulicy Pasteura 5; poza próbami chórzyści mają możliwość wzięcia udziału w występach i koncertach takich jak: Inauguracja roku akademickiego, Wigilia Wydziału Fizyki UW, występ na Dniu Fizyka oraz cykliczna impreza “Chóralne Akceleracje” (https://www.facebook.com/akceleracje). Chór Wydziału Fizyki UW to chór mieszany, podzielony na głosy żeńskie (sopran, alt) oraz męskie (tenor, bas), rekrutacja prowadzona jest w zakresie każdego z tych głosów.

Metody i kryteria oceniania:

Na ocenę z przedmiotu składają się: przestrzeganie regulaminu chóru, z którym uczestnicy zostaną zapoznani w trakcie zajęć oraz obecność na próbach. Wyjściowa ocena, którą można uzyskać dla danej liczby nieobecności, przedstawia się następująco:

0-2 nieobecności: 5!

4 nieobecności: 5

6 nieobecności: 4+

8 nieobecności: 4

10 nieobecności: 3

12 oraz więcej nieobecności: 2

Na obniżenie lub podwyższenie oceny ma wpływ poziom znajomości repertuaru oraz zaangażowanie w działalność Chóru.

Dodatkowo, 3 nieobecności z rzędu są równoważne z rezygnacją z przedmiotu.

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2023/24" (zakończony)

Okres: 2023-10-01 - 2024-06-16
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pachucki, Katarzyna Szewczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Zaliczenie na ocenę

Zajęcia w cyklu "Rok akademicki 2024/25" (jeszcze nie rozpoczęty)

Okres: 2024-10-01 - 2025-06-08
Wybrany podział planu:
Przejdź do planu
Typ zajęć:
Warsztaty, 90 godzin więcej informacji
Koordynatorzy: Krzysztof Pachucki, Katarzyna Szewczyk
Prowadzący grup: Katarzyna Szewczyk
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Warsztaty - Zaliczenie na ocenę
Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki.
ul. Pasteura 5, 02-093 Warszawa tel: +48 22 5532 000 https://www.fuw.edu.pl/ kontakt deklaracja dostępności USOSweb 7.0.3.0 (2024-03-22)