Uniwersytet Warszawski - Centralny System UwierzytelnianiaNie jesteś zalogowany | zaloguj się
katalog przedmiotów - pomoc

Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów

Informacje ogólne

Kod przedmiotu: 4014-WAZCJ-OG Kod Erasmus / ISCED: 13.203 / (0533) Fizyka
Nazwa przedmiotu: Warsztaty Akceleracji i Zastosowań Ciężkich Jonów
Jednostka: Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów w Uniwersytecie Warszawskim
Grupy: Przedmioty ogólnouniwersyteckie na Uniwersytecie Warszawskim
Przedmioty ogólnouniwersyteckie ścisłe i spoza UW
Przedmioty ogólnouniwersyteckie Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów
Strona przedmiotu: http://www.slcj.uw.edu.pl/
Punkty ECTS i inne: 2.00 LUB 4.00 (zmienne w czasie)
zobacz reguły punktacji
Język prowadzenia: polski
Rodzaj przedmiotu:

ogólnouniwersyteckie

Założenia (opisowo):

zaliczony 2 rok studiów z zakresu fizyki

Tryb prowadzenia:

w sali

Skrócony opis:

Studenci wykonują krótkie eksperymenty z dziedziny fizyki jądra atomowego z wykorzystaniem infrastruktury badawczej

Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów (wiązki ciężkich jonów, układy detekcyjne, próżniowe). Praca w 2 - 4 osobowych

grupach pod opieką pracowników naukowych. Program eksperymentalny uzupełniają wykłady o współczesnych metodach

fizyki jądrowej i jej zastosowaniach (w medycynie, energetyce itd.)

Laboratorium, 40 godzin; wykłady, 10 godzin

Pełny opis:

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotem zobowiązane są do zapisania się na obie formy zajęć (wykład i laboratorium) !!!

Zajęcia laboratoryjne są prowadzone w grupach 2-4 osobowych (w zależności od specyfiki ćwiczenia) i mają za zadanie zapoznać studentów z:

• wybraną techniką doświadczalną fizyki jądra atomowego (spektroskopia promieniowania gamma, spektroskopia cząstek naładowanych, fluorescencja promieniowania X, pomiary czasów życia szybkimi detektorami scyntylacyjnymi)

• metodami wytwarzania tarcz do pomiarów z dziedziny fizyki jądra atomowego

• nowoczesną aparaturą badawczą (detektory germanowe, zaawansowane detektory scyntylacyjne, elektronika pomiarowa, układy próżniowe, elementy optyki jonowej)

• układami zbierania danych doświadczalnych i współczesnymi narzędziami ICT do analizy danych fizycznych (RadWare, ROOT)

• zasadami pracy laboratoryjnej w fizyce jądra atomowego (bezpieczeństwo pracy ze źródłami promieniotwórczymi, wiązką ciężkich jonów, układami chłodzenia ciekłym azotem, zasilaczami wysokiego napięcia).

Podczas warsztatów każda grupa wykonuje jedno ćwiczenie , zawierające następujące elementy:

• określenie celu doświadczenia (problemy, stawiane przed studentami, mają z reguły charakter otwarty), zaplanowanie pomiaru

• budowa lub adaptacja układu doświadczalnego do pomiaru (większość pomiarów jest wykonywana z wykorzystaniem złożonych wielodetektorowych układów, na co dzień używanych do prac badawczych; konieczne jest ich zaadaptowanie do pomiaru studenckiego – wybór odpowiednich detektorów, montaż tarcz, ustawienie układu, etc.),

• wykonanie pomiarów,

• analiza wyników doświadczalnych (ocena ich wewnętrznej spójności, wyznaczenie błędów, ocena błędów systematycznych i wiarygodności wyników)

• przygotowanie prezentacji końcowej(opis celów, metody i wyników, dyskusja wyników, porównanie z danymi literaturowymi, ewentualne sugestie udoskonalenia metody pomiarowej i układu doświadczalnego).

Wykłady mają za zadanie zapoznać studentów z podstawowymi metodami pomiarowymi fizyki jądra atomowego, elementami optyki jonowej, fizyki akceleratorowej, fizyki detektorów promieniowania jonizującego, zastosowaniami fizyki jadrowej w medycynie i energetyce. Każdy wykład jest prowadzony przez innego specjalistę z danej tematyki.

Literatura:

literaturę podają opiekunowie grup, w zależności od zadania

Efekty uczenia się:

Wiedza

· Student/studentka zna wybrane techniki doświadczalne fizyki jądrowej, elementy fizyki detektorów półprzewodnikowych i optyki jonowej,

· zna podstawowe metody wykonywania tarcz do pomiarów z fizyki jądrowej.

Umiejętności

· student/studentka potrafi zachować bezpieczeństwo w pracy ze źródłami radioaktywnymi i wiązką ciężkich jonów,

· umie posługiwać się aparaturą pomiarową (detektory germanowe, detektory cząstek naładowanych), układami

próżniowymi; potrafi zestawić i przetestować prosty układ doświadczalny do pomiarów z dziedziny fizyki jądrowej,

· potrafi wstępnie przeanalizować dane doświadczalne przy użyciu specjalistycznych narzędzi ICT (Radware, ROOT

etc.),

· potrafi w jasny i przejrzysty sposób zaprezentować wykorzystane przez siebie metody pomiaru i analizy danych

oraz uzyskane wyniki,

· potrafi współpracować z grupą przy planowaniu, wykonywaniu i opracowywaniu pomiarów.

Postawy

· rozumie rozstrzygające znaczenie doświadczenia w fizyce,

· ma krytyczne podejście do uzyskiwanych przez siebie wyników pomiarowych,

· rozumie znaczenie rzetelności i staranności w pomiarach i analizie danych

Metody i kryteria oceniania:

Bieżące postępy i aktywność studentów są oceniane przez opiekuna ćwiczenia (ocena ciągła). Zaliczenie odbywa się na podstawie ustnej

prezentacji każdej grupy na temat przeprowadzonego pomiaru i uzyskanych wyników. Prezentacja ta jest publiczna i studenci

muszą być przygotowani do odpowiedzi na pytania z sali.

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2018/19" (zakończony)

Okres: 2018-10-01 - 2019-01-25
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Laboratorium, 40 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Wykład, 10 godzin, 5 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trzcińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Laboratorium - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

przedmiot realizowany jest w formie tygodniowych warsztatów

Zajęcia w cyklu "Semestr zimowy 2019/20" (w trakcie)

Okres: 2019-10-01 - 2020-01-27
Wybrany podział planu:


powiększ
zobacz plan zajęć
Typ zajęć: Ćwiczenia, 10 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Wykład, 40 godzin, 10 miejsc więcej informacji
Koordynatorzy: Agnieszka Trzcińska
Prowadzący grup: (brak danych)
Lista studentów: (nie masz dostępu)
Zaliczenie: Przedmiot - Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - Zaliczenie na ocenę
Wykład - Zaliczenie na ocenę
Uwagi:

Wszystkie osoby zainteresowane przedmiotem zobowiązane są do zapisania się na obie formy zajęć (wykład i laboratorium) !!!

przedmiot realizowany jest w formie tygodniowych warsztatów

Terminy odbywania zajęć 20 - 26.10.2019, ok 8h zegarowych dziennie

Miejsce odbywania zajęć Środowiskowe Laboratorium Ciężkich Jonów

Imię i nazwisko wykładowcy

(prowadzącego zajęcia/grupę

zajęciową):

mgr T. Abraham, mgr M. Filipek, dr U. Kaźmierczak, dr K. Kilian,

mgr M. Komorowska, mgr M. Kowalczyk, J. Kowalska,

dr P.J. Napiorkowski, dr hab. M. Palacz, dr M. Paluch-Ferszt,

prof. K. Rusek, dr J. Samorajczyk-Pyśk, dr A. Sentkowska,

dr J. Srebrny, dr hab. A. Stolarz, dr hab. Z. Szefliński, dr A. Trzcińska,

dr M. Wolińska-Cichocka, dr K. Wrzosek-Lipska

Opisy przedmiotów w USOS i USOSweb są chronione prawem autorskim.
Właścicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.